top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

נפרדות ב ר י א ה

אהובות

שומעת את לחש

הנשימות הזעירות שלה

ישנה כאן לידי

אמא שלה הבת הבכורה שלי

א ז ר ה

אומץ נשי

ל ק ד ש זמן זוגי

לחוג יום נישואין עשירי

לילה ראשון מאז הלידה

שהנשימות שלהן

מ ת מ ז ג ו ת בנפרד


מלאכת מחשבת נשית -

היכולת להיות ב ק ש ר

ולשמור על ה ע צ מ י ו ת

מבלי ההכרח

להתמזג או להתנתק


ל ה י ו ת ולחיות

ב נ פ ר ד ו ת  בריאה


׳עזרת נשים׳ נדרשת

לשמור עלינו מ פ נ י נ ו ;

אמא . חברת נפש  . אחות למסע .

להיות מ ל ו ו ה  המאפשרת

לאשה בעת של מ ע ב ר

להפנים ההכרה

שבכל ה ק ש ר י ם  בחייה

נכון לה להיות

תומכת ב צ מ י ח ת ם

ולא חיה ד ר כ ם


זו משימה רב דורית

לא אהסס לומר ל א ו מ י ת


ל ה י ו ת ולחיות

ב נ פ ר ד ו ת  בריאה


אנו ע ל ו ל ו ת להבהל

מהרגשת ק ר ב ה

בלי ה ת מ ז ג ו ת

או כשמצליחות

ל ה ת מ ז ג

ולהיות ש ו מ ר ו ת  על

גבולות בריאים .


ה ת נ ס ו ת הכרחית

לנו הנשים

׳להתעסק׳ בדברים שלנו

ושלא נחוש שאנו נ ו ט ש ו ת :

בת לאם ואם לבת

אשה לחברתה

אחות לאחותה

מורה לתלמידה

אשה לאישה


שפת ה ר ח ם

יש בה להדריך אותנו ב נ ס ת ר -

כולנו היינו ב ר ח ם

ונושאות ר ח ם בתוכנו

ר ח ם שיודעת

ל ה כ י ל בתוכה

מינקות ,לילדות ולנערות

מ צ ע פורה ל ק ל ו ט בפנימיותו

מ י ז ו ג של הפכים

ל י ח ד  אחד יחיד ומיוחד

ובעיתה ל ש ח ר ר

באחריות לעצמאות

ול צ מ י ח ה של אמת .


ובמיוחד בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

ואנחנו זוכות להיות

ב ד ר ך .

משתלמות ב א י ך להיות

ב ק ש ר  עם עצמנו

ב י ח ד


במילים של יום יום .

אמן ו נ א מ ץ ׳מבט׳

לסביבותינו ה נ ש י ו ת

ונפתח רגישות ל ח ו ש

מי ז ק ו ק ה ביותר

לעזרתנו

לקיים בחייה

נ פ ר ד ו ת ב ר י א ה


אשה שסועדת את אמה או בעלה

אשה שאך ילדה ומטופלת בילדים קטנים

אמא מטופלת בילדים עם צרכים מיוחדים

אשה שנעזרת בעובדת זרה

אשה שילדה תאומים

אשה אלמנה

אשה גרושה

אשה לומדת

אשה עובדת

אשה תוהה

א ש ה


הבנו .


גשי להציע ל ה

ל ה ת פ נ ו ת  לעצמה

בזמן שאת תסייעי למלא מקומה

זה יכול להיות ממש ב ק ט נ ה

הכי בקטנה


תאפשרי לה לחוש

נ פ ר ד ו ת בריאה

בה היא תהייה מוצאת

מעט מ ע צ מ ה


מעט

זה הרבה .


את תגשי .

ותאפשרי

ותתרחבי בעצמך


ובע׳ה תזכי

ש י ג ש ו

אלייך

ויאפשרו גם לך

לחוש בחוש

נ פ ר ד ו ת

בריאה

לך

ולעולמך .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן


*

לפני עשור

זכינו ביום הזה ממש ללוות אותם לחופה

והיום ללוות אותם לחוות

נ פ ר ד ו ת בריאה

בין ההורות לזוגיות

גם אם זה אומר לצאת לחופשה זוגית

חצי שעה נסיעה מהבית

עם משאבת חלב

ולהקפיץ בחצות הליל

׳שקיות חלב אם ׳

:)

מסעות נשיים

מלאי תעצומות

ופליאה

נבחרו לנו כולנו

כל אחת ומסעה המובחר שלה


אשרינו על הזכות

ברוך שעשני כ ר צ ו נ ו


Komentáře


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page