top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

נקיה׳

אהובות

יום ש י ט ו ט

ברחבי הארץ

נדמה שנבחר ככזה

בלב ההכנות לפסח

כפתח לחוות

ולהתבונן על האופן

שבו נ י ק י ו ן

׳נתפס׳ בבתים

ובסביבות שונות .


אמנם ׳הלכתי א ח ו ר ה ׳

עם ׳הפסח׳ שלי

אבל זכיתי מעט ל ס י י ע

׳בפסח׳ של הקרובים לי

ונראה שממש ה ת ק ד מ ת י   

ב׳ניקוי׳ ההבנות שלי


היום בהחלט יכולה לומר

שיש ב נ י ק י ו ן

ניסיון בלתי מושג

להשקיט חוסר שקט

שמתלווה

לצורך בתחושת ש ל י ט ה

ונראה שהעת הזו

של ההסתרה שבהסתרה

יש בה ל ה מ צ י א לנו

במהלך הניקיונות

׳איים׳ של הסחת דעת

ה ר ג ע ה וסיפוק

וקבלה של ׳מוצר סופי׳

יחסית במהירות

מה שלא מתאפשר

במרחבים אחרים

שבחיינו בעת הזו ובכלל .


׳החזרתיות׳ שבניקיון ובסדר

יש בה בדרכה שלה

לספק מ ב נ ה

סדר ויכולת לצפות לבאות

והן עוזרות לנו להתמודד

עם חוסר הוודאות שבחיינו .


ואנו בהחלט

ש ו א ב ו ת רוגע

מההתחדשות שהסדר והניקיון

משווים למרחב החיים שלנו .


וזה מפעים

שיש ע י נ י י ם

ששמות לב לכל ׳כתם׳

ולכל ׳עכירות׳ או העדר אחידות

ולא מצליחות להרגע כל עוד הם שם

ועיניים שפשוט ל א

ר ו א ו ת כלל.


ויש סביבות

שהפנים מ צ ו ח צ ח

ומחוץ לדלת הבית

עולם ה פ ו ך ראיתי

הזכיר לי את החיים בהודו

ש ת ו ד ע ת החוץ מוזנחת

בשם קדושת הפנים .

ויש סביבות ש ל ה פ ך

הגינה והחוץ מושקעים

ופנים הבית ב ה פ ו ך .

ותמיד תהיתי

האם זה נובע מהשוני

בשפת המערב  ושפת המזרח

ובדגשים רוחניים מול חומריים

ומעורר ומסקרן

מה נבחר לעיניים שלנו

ל ר א ו ת

וממה ל ה ת ע ל ם .


הימים האלו

שחלקים שבנו

מוחזרים למקומם

ואנו מחזרות אחר  ה פ ת ח י ם

בודקות ומתבוננות מחדש

מה נ ר א ה מסודר או נקי

ומה ב א מ ת עבורנו

בהרגש הפנימי

ב נ ק י ו ת זכה .


באים לעורר אותנו

באביב שבנו לשאול דעת

ולהסכים לגלות

איפה ע ו ב ר  קו  ה א י ז ו ן

ה ד ק  דק

בין הסדר הפנימי

שבנו לסדר החיצוני

שמסביבנו .

במה ה ש ק ט

שלנו ת ל ו י

ומה במרחב שלנו

מצליח להרגיע  אותנו .


הימים האלו נכונו לנו

כדי ש נ ש א ל

ונזכה ל נ ק ו ת

עוד שכבה בהכרות

שלנו עם עצמנו .


ונתוודע ׳לירושות׳

שירשנו מהבתים בהם גדלנו

עם כל ׳החוקים׳ הסמויים שבם

סביב ניקיון וסדר

וגם אותם נ ס כ י ם

לשאול ו ל ע ד כ ן

בהתאמה לאופי חיינו

ולמה ש כ ע ת

באמת נ כ ו ן לנו.


אז  ה ש י ט ו ט של היום

במרחבי הארץ

הביא עמו  ׳שוטטות׳ פנימית

שהיא כשלעצמה

עשתה ה ר בה סדר וניקיון

במבט ובעיניים ובמיוחד

ב ל ב שמבקש

להרגיש עטוף ומוגן

ובעיקר מלא

ב א ה ב ה

לכל  ה ש ו נ י והאחרות

שנבחר לי לפגוש היום

ב נ ק י ו ת .


נשמח לשיתופים ש א ו ל י ם מעולמות

הסדר וה נ י ק י ו ן שבעת הזו ✨


חיבוק

אהובות אמיצות


אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

*

יוצאת עכשיו חזרה מ ה מ ר כ ז הביתה

איזה יום ✨

コメント


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page