top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

תנועה של מעלה

לכל תנועה יש צורה . בבירור . ראש החץ שלהן נע מעלי .עד שחדר את צמצם העדשה והוקפא ברגע .רשימו סוד מבניות תנועת היחד נקלט בי . עורר . הניע . חיבר . מתחת לשמיים , לנוע פנימה או החוצה ,מעורר בנו קריאה לעזוב היחד , לתנועת בדד . מעל האדמה מצטיירת צורת ההקפדה על תנועת היחד . יש למבנה הזה שם . ל ה ק ה . יש למבנה הזה צורה . מ ש ו ל ש . מעגל פתוח עם כיוון חד , קדימה ! חוק שימור היחד לכוד במשולש פתוח . בו היחד מכוון כל אחד מהפרטים בעת המדייקת לקחת את זכות וחובת ההובלה . במקום בו המגביה עוף מרחיק ראות . את ההובלה הראשונית נוטל עליו בעל הניסיון במעוף . הסידור במבנה המשולש מאפשר התמקמות של כל היחידאים, גם הצעירים שבהם , במקום הנכון להנות משובל התנועה החיובי המקדם והמניע . גלים של זרמי תודעה ,שמצמיחים תנועת כנפיים מכוונת . מעלה וקדימה .להסכים להיות מאחור מחייב לפתח יכולת סמויה לחוש את גל התנועה ולהתאים אליו את תנועותי שלי בקוד נסתר של דחף להתקדמות תמידית . מלווה בניצוץ ענו ומדויק להעז בעת המתאימה להאיץ ולקחת ההובלה באחריות ושמחה . המבנה ממעל העלה בזכרוני את חדוות הצפייה ברוכבי האופניים בג'ירו שעפו לנו מול העיניים . מבנה קווי . מכוון כולו למוביל אחד . שאינו מתחלף . יחד שמרומם האחד . התכלת שבשמיים פתחה פתח למבנה שמעודד נגינה גלית משותפת שמעודדת התנסות בהובלה והנאה מלהיות מובל בהתקדמות . יחד מרומם הייחוד . יום מאיר רם ונפלא שנזכה לייחד בו היחד שלנו . אמן .

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page