top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

חן של חסד ואמת

" אני לא מוריד לך לשלוש שקל , אני צריך שתשאר לי סחורה בערב כשבאים מי שאין לו " ככה , בפשטות בין השקילות כשהידיים של כולנו נעות , חופנות ממששות , נשמעת תורת אמת .סדורה ונקייה מעבר לנראה ולגלוי . יש למחירים בשוק שפה משלהם . המספרים בנקבה . הטון והניגון בזכר . יחד משתלמים במנעד רך וחיספוס מעובה . בראשית . ככל שהשמש מתקרבת ימה המספרים בגיר על הלוחות הקטנים כמחוגי שעון סמוי יורדים מטה . שפה לא כתובה שמאפשרת . עוטפת . פותחת פתח . לאחר שבנו כולנו . בסופר מרקט המחירים יורדים או עולים בכפוף למבצעים ונוהלים . בשוק . המחיר נושם . מריח . קשוב לקושי , רווחה , מצוקה . העיניים לוכדות בתשומת לב נוכחת את היש . האין . האפשר . הצריך . שפת קוד סמויה . רוחשת ממעל . תדר שתמיד מרגש אותי לחוש בו . כמה טוב בתוכנו . בנו . יום השוק שלי גלש לאחרי הצהרים מהרגל המוקדם מוקדם בבוקר. מודה שזכיתי להתבשם בחן של חסד ואמת ,שנלוותה לה גם הכנת המרק היומי מכל הטוב שבטוב שבנו ... מנחת ערב משמחת מחכה לנו . המשך יום נפלא לנו . ממש .

שוקשלחמישי

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page