top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

אורחים

אורחים . מביאים איתם מתנות . נסתרות . משאירים משב של אורה . מעבר לזמן ולמקום . עוגן לחיים . זכינו בירח האיתנים לארח עשרות רבות של אורחים . מקשת נרחבת של מעגלי חיינו . הידיים נעו ללא הרף : לשו . אפו . טיבלו . חתכו . פתחו . סגרו . ערכו . קישטו . טיגנו . תיבלנו והלב התרחב ונפתח ממפגש למפגש . זכינו לטעום סיפורי חן קסומים ולהתוודע אל יין מאגמה בזלת הגולן משובח ותמרים פיצפונים מעץ ביתי, לשמוע נגינת עוד מרגשת ולקבל מרשם פלאים מזרעי חבושים , ושמן זית מכבישה ביתית, להתעורר לכיור מצוחצח ,ולהתענג על קרם ידיים צרפתי ריחני ועוד פלאי פלאים ובמיוחד לגלות שהמתת המבורך מכולם הוא מ א ו ר פ נ י ם . זו ה מתנה שאורח יכול וצ

ריך ומחויב למען האמת והחסד להביא איתו . והמשך הגילוי ,שתדירות וקירבה יש בם לסנוור המאור פנים ולהסוותו . כהות . מובנת מאליה של המארח והמתארח .מרחק ואקראיות יש בם להעצימו . להחיות ולחדש . שיעור קומה לאורח שבנו כולנו . הן כולנו אורחים פה . אורחים מזדמנים שזקוקים לתזכורת יומיומית . מ א ו ר פ נ י ם . שיהיה יום דבש לנו . כולנו . מאיר . פנים .

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page