top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

יום נישואין

יום נישואין גל שנים . היום . נפתח בפיצוץ . לא זה הרגיל אלא מיוחד . צינור המים המרכזי של המשק . גיזר בחצר . יש תוכניות ויש פיצוצים . על רגל אחת תורת היחד . התגלגלנו מתוכניות של שחר לקול רחש הגלים בו באנו בברית הנישואין .לבוקר בו אני סוחבת צינור שחור חדש לאורך הגדר התיכונה בזמן שהצבי שלי משחרר לאט לאט הצינור מהגלגל שבו נתון .מישרת קו וזוכה להתבונן על הבית

שלנו מבחוץ . מעבר לגדר. התמונה שזוכה להיות ממוסגרת בין קולות הנחיה " תמשכי עוד " ל " ישר קרוב לקרקע " עם הצינור השחור ביד ועין אחת פה מבעד לגדר ועין אחת שם. פותחת חלון מעל הזמן רואה אותם אחד לאחד את החלומות .לג העומר הפנימי שלנו בו התקדשנו לאחד . לאחת . זוג ילדים . מלאי חלומות .תמימים וברים . מתחת לחופה ,שמעליה הבזקי כוכבי מרום ותחתיה נהרות של חול . וביניהם עוז . פשוט . אמיתי . מכוון ומתכוון לחיות אותם . אחד לאחד את מלאי החלומות ,שגם הם באו בברית קדושה . להיות . גם היום במרחק שלושים ושלוש שנים עם צינור שחור ביד . פה צמא( כי מהבוקר אין מים בברזים) עם חיוך וכנפי רוח חשה בברירות את מגע הרגליים היחפות בחול .משב מחול השמלה הלבנה ,שנעה ברכות כמפרש לאופק שבנו .רואה להם בעיניים אחת לאחד .הדבוקה הנדירה של קרובי דם ונפש ,שהפליגו ממעונם לאחר חצות להגיע לחופה עם עלות השחר .רואה אותם . בנו . בשחר ,שם מתחת לחופה למדנו , להקשיב לקול מקדם , שקורא לחנוך אותנו לשלום " אהובתי אל פחד , תמיד חשוך לפני עלות השחר " . מידי יום , גל של שנים בין הגלים של החיים , עולה הקול שמתכתב עם הקולות כולם ועולה ומתעלה : כששחור, גם אם זה רק צינור ביד , לזכור השחר . השחר העולה . לתקן פיצוץ של צינור המים הראשי של ביתנו, ביום הנישואין הגל שלנו , פיצוץ שנוצר מלחץ עודף של מים . זה משמח ! כן . זה מכוון . זה מדייק . זה קול קורא . השפע רב . תרחיבו כלים . תגדילו צינורות . תווסתו . תשוו לחצים . תתכוננו לשנה החדשה . הבאה עלינו לברכה . עם צינור . רצון . חדש ביד . אז כבר צהרים ומים זורמים בברזים מחדש . והתוכניות השתנו לטובה גמורה . ה פ ת ע ו ת . ברכות לכולנו ליום נפלא מלא ב"פיצוצים" מאירים מעוררים . אמן .

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page