top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

היא גדולה

היא גדולה . תקריב של קירבה . מקרבת . חושפת קנה למידה לנו ה ג ד ו ל י ם . העיניים הגדולות שלנו שלומדות התבוננות מהעיניים הקטנות שלהם .חושפות אמת . זה גדול הגודל שלנו הגדולים . גודל שמחייב אחריות . גודל שמפנים הקשבה . גודל שמבקש התאמה . ובעיקר סימון. הדרך היחידה להשוות גדלים . כן . היחידה . היא חיבוק . לב אל לב . עשרות אם לא מאות חיבוקים ביום .להשוות גבהים .דפיקות הלב . הם המרגיע המיידי הכי טיבעי ונגיש לנו של תשומת לב אל לב .מובנת . מגדלת. משווה הגודל שלנו לשלנו . לשלהם . חיבוק 🌿

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page