top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

להסכים לעצור

להסכים לעצור בירוק ולא רק באדום .זה מגדל ומצמיח . הכל כלול בשורש . ריק . ירק . האדמה מוֹרִיקה . כן . הירוק מפציע ממנה . היא מתעטפת בירוק ובו בעת מֵרִיקה . מתרוקנת מכובד הזרעים שבה. מדהים הגילוי שצבע הירוק של צמיחה .נביטה .התחדשות . בשורש שלו מחייב הרקה . התחברות לקרקע כאפשרות לפרוק להתפרק מהניטען הקיים . עם הסכמה של התרוקנות . של ריק . האדמה ״ מתלבשת ״ בירוק ומאותת לנו להסכים להתרוקן . משם תבוא הצמיחה . שבוע נפלא ומצמיח לנו מלא תפילה למים ממעל

מלא הגשמה 🌱

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page