top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

בוחרת לעלות

שיעור קומה .כן . בוחרת לעלות . קומה . כן. עם קו קטן מאוד שעושה את ההבדל . קו קטן שמאפשר לנו לעלות בסולם המעלות. קו קטן כמו זה שמפריד בין קמץ לפתח - בין לקמץ בפרגון ובראיית הטוב לבין לפתוח ולהרחיב ולשבח. קו קטן מבדיל בין מַעֲלָה - בפתח שפותחת לראות תכונה טובה וקנה מידה לבין מָעְלָה -בקמץ שמקמצת ומובילה (מָעַל, גוף שלישי נקבה) לבגידה באמון . יש בנו מַעֲלוֹת רבות . בכל אחת ואחד מאיתנו . רק הזכות לראות ולהאיר אותן באחר מפתחת בו ובנו מדרגות חדשות בנפש ומאפשרת לכולנו לַעֲלוֹת בַּמַּעֲלוֹת ברוח בגוף ובאור היום קמתי עם הודיה על הזכות שניתנה לי לעלות לבחור כל רגע איזו מַעֲלָה לראות מסביבי . חרות של אמת זו היציאה מהעבדות היומיומית לַעֲלוֹת בַּמַּעֲלוֹת והיא מתאפשרת לנו כשאנו מצליחים לְהִתְעַלּוֹת ולראות מַעֲלָה , גם אם היא הקטנה והזניחה ביותר במי שלצידנו . מַעֲלָה קטנה שמזכה ומאפשרת לנו ולו עֲלִיָּה . מַעֲלִית של ממש והעברית לא מניחה לנו היא מגלה לנו שאפשר "לרדת" על האחר אבל כדאי לזכור שאנחנו במורד. מוֹרְדִים בזכות ובחרות שניתנה לנו בחרות שזכינו לראות ולהאיר מַעֲלָה קטנה בה טמונה העוצמה והיכולת הכמוסה . לקדם . להתקדם שיר למעלות אלול מעולה לנו בתמונה צעיף לוכד קווים של Fiona Oliver מופלאה ! מרגש לראות איך צבע וכיוון של קו מעלה או מוריד את העין בצמה . כמו הגבות בפנים שמגלות עולם רגש מלא . שני קווים שמספרים סיפור

חיים זה כבר לפוסט אחר 🌸

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page