top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מבט אלייך

בגינה . מבט אלייך גילה מילים שנבאו בי אשתקד בשם הענווה. הפורצת . הורודה חייבת להיות צנועה אל מול המורכבות מבט אלייך מגלה שהענווה שבך היא חזקה, לא נועזת . שקטה, לא חסרת מילים. בטוחה, לא יהירה.היא זו שמעניקה לך את הכוח לצמוח אל מול הביטחון של הליכה לפי המוסכמות והניסיון לחשוב באופן שונה. היא מאפשרת לך, למעשה כופה עלייך לומר, שפני הדברים השתנו, וגם אנו מכוונות להסכים להשתנות. דרכך לומדת לקבל בענווה את העובדה שנקודות המבט של אנשים אחרים יכולות להרחיב את נקודת המבט שלי כן . עבורך כל סלע הוא כר נפלא להתפתחות . צל . חוסן .מקום לשהות בו הענווה שבך אין פירושה להיות שקטה או חסרת אומץ לומר את אשר על לבך. לחיות בדקות מדייקת את חייך. אומץ וענווה הולכים יד ביד ולא סותרים זה את זה

תודה על שיעור ורוד . רך . נחוש . של בוקר

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page