top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מוצאת את עצמי

אלו היו שבועות שהמבט שלי פגש בהרבה שמיים מצאתי את עצמי מרימה עיניים לשמים, להביט בתכלת, בתכלית. בחרתי לְהִתְבּוֹנֵן במַעֲלָה למטה .כשהראש נשמט מטה מעייפות . העיניים פגשו באדמה פעורה . בתכריכים לבנים . ארונות קבורה . אדמה לחה .חרוכה .על שפת הכינרת . במדבר . בהר . פגשו העיניים באבני דרך קטנים שהושארו לציון כמו אצרו הבטחה , עוד נשוב . וביניהם פרחים תלושים מהמציאות בשמים יכולתי למצוא גוונים ומרחבים, והם נתנו לי הכוח לפזר את העננות והערפל שמתחת . בין גלגלי הזמן זו כנראה הסיבה שמעודדים תינוקות רכים שא נולדו להתבונן למעלה כי זה מסייע לחזק את הראש בחרתי לְהִתְבּוֹנֵן במַעֲלָה . להתבונן למעלה . בחרתי לְהִבָּנוֹת .להתחבר לעוצמת הזכות שלנו כאן .לחיות .להיות .להעניק .להשפיע שפע מבורך .בחרתי להבנות דרך השמיים נפרשו מאופק לאופק מכסים בשפעתם את הנסתר והעלום . למעלה מדעת . שמיים שנדמו תלויים כמיכסים שקופים מעל לראשנו . מגנים . משקפים .מאפשרים לשפע מתחת לעלות מעלה מעלה . עדים תכולים ,בזהר הרקיע המשך יום יפה היום

לעילוי נשמת עמקה , מרי , רנצ׳י , יונה , משה , חני , נאווה .תהא נשמתכם צרורה בצרור החיים .

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page