top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

פקקי תנועה

פקקי תנועה בדרך לירושלים , חצבו לי דרך חדשה ישנה לבירה זרויה בבוהק חצבים טמירים.זכרונות פאתי עבר נדחקו פנימה עת בברור נגלה לי ,שזו הדרך של האדמה בשפה של דומה מושך דומה לבקש ממטרי ברכה . תוך כדי הנסיעה הפתלתלה בקרבת מורדות הרים, פרחי החצבים נצצו כטיפות והאירו לי הדרך ותמונת ראי של שמים משתקפים בארץ הראו לי שיח ער בשפת בריאה .אותו שיח ,שנוודים בדרכים יודעים את שפתו וכמספר טבעות הפריחה בחצבים יודעים לסמן גלים של ממטרי ברכה .דומה בדומה מושך .דומה בדומה מרפא .

שיהיה לנו יום מאיר, שיקרו בדרכנו דומים משמחים ומרפים

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page