top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

בוקר טוב

״בוקר טוב, אסתר ״ הרגיש הבוקר אחר בשחר במפגש עם אחד מוותיקי הישוב הצועדים . מטיילים . לא היה זה ״בוקר טוב ״ רגיל .רק הוספה של השם ובברור משהו שם הרגיש אחר . בגוף .בחן. ברוממות ולקחתי איתי את התחושה המורגשת לסבב בשדות עלו בפשטות .הוספה של שם בפניה מביאה איתה לחיבור .למפגש . תשומת של הלב כיוון .כוונה.התכוונות .מכוונות .כנות כמה פשוט ,להוסיף השם בפניה , בדיבור .בפשטות מפקיע השיח מהכלל ,מהרגיל ומכניס מימד מקרב, מכוון .מתכוון .כנה .?״מה שלומך , עדין "אז מה את אומרת ,ערטל?״ ״מה את חושבת , אסתר ?״

אהבתי

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page