top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מסכימה לשבת


מסכימה לשבת . מרגיש היום כמו אחרי לחיצה על שפופרת ,שנשארה נטולת מכסה ,ש"הפקק" ,דמוי הפקק , היבש מוסר בלחץ ובהפתעה כמו ידועה מראש... הצפה ... כן כשמוסר "הסוגר" יש בנו חלקים שמבקשים לעוף . להתעופף. להשתחרר. ויש חלקים שיודעים שמעולם לא היה ממש "סוגר" שאפשר היה גם קודם ותמיד אפשר לנוע . אוהבת לעצור בירוק . לשבת על כסא ורוד . להרגיש את התנועה בי . לא בזרם . מבכרת היום לשבת . כמה תנועה .

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page