top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

לא להפריע


יום המכפר. היום האחד והמיוחד שמעל תחומי הזמן והמקום . שנזכה כולנו כאחד להשתחרר מכל ההתקשרויות . כינויים . השתייכויות . תוויות והגדרות ששמנו על עצמנו . כך שנוכל לחזור ״הביתה ״ . אל נקודת ההתחלה . למקום בו הכל עדיין אפשרי . שם כל מציאות החיים מציאות הזמן , עדיין בלתי ממשיים . בלתי מוגדרים . בנקודה בה אפשר לכתוב מחדש את מה שהיה .

יום המכפר . להיות . לא להפריע .

ונצא מטוהרים . אמן .

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page