top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

בת עין


הצירוף ב ת ע י ן תמיד הילך עלי קסמים . יש בו טביעת עין . כזו שתובעת לשהות . להשתאות . כזו שמבקשת עיון והמדהים הוא שהיום למדתי שלבת העין יש איש . כן האישון . הפתח השחור והעגול במרכז גלגל העין . כשמסתכלים לתוכו רואים איש קטן . כן אישון זה האיש של בת העין . ממש יא עיוני .

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page