top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ


זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ. הידיים האלו מספרות סיפור . תקווה .אמת וגאווה שזורים בו עם שמחת הרגע . למנצח מזמור שיר .זכרון שנרקם בזכר. הידיים שעברו בין עולמות . בין פלאנטות . שנגעו במוות והפריחו חיים .הידיים האלו מלאו בברכה . המנגינה נמשכת. הידיים ידי מנצח ששב מהקרב על חייו יחיד מבין שבעים בני משפחה , ומבכר לעמוד כשפניו מול אופק הנצח עם הגב לעבר ולאפשר בתנועת יד לנצרים שמולו לנגן את שירת חייהם. אתמול נכנס בבריתו של אברהם . הנין . נושא שמו. ובבוקרו של אותו יום עלה לתורה הנכד בר המצווה .דוד ויונתן . למנצח מזמור שיר. זכרך ברוך ומבורך סבא דוד גופר היקר שלנו . זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ.

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page