top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

יסוד המעלה


יש תשוקה כבולה לבניה בימים האלו . לנוע . לקדם . לחלום . לרצות . היא כבולה . בחבלי לידה . כמו מבקשת המתנה. ימים צרים . שמכוונים פנימה . לבניה בקנה מידה מזערי , דק . ופנימי . ימים שמבקשים הנחה סמויה של יסודות למידה . הבניה שמתחת לפני השטח . יסוד המעלה . לוח השנה העיברי הוא כראי לנשמה שלנו . מכוון . מדייק . מוביל . מחילה עם כל מי שמתקשרים לקבוע . לארגן . לתכנן . לחלום יחד . ומקבלים בקשה להמתנה . המעטה . הימים האלו מבקשים נוחם . ותשוקה מסותרת לבנין . המשך יום חבלי אור לנו .

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page