top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

אז מה הסיפור שלך ?


"אז מה הסיפור שלך ?" בשכונת הילדות שלי שאלה זו נשאלה בישירות . היא הייתה מקפיצה .מעוררת .לפעמים משחררת קצף של כעס . אבל בדרך כלל מקציפה החוצה דאגה מבפנים ששואלת באמת . אז מה עבר עלייך . הרשימו של היום דאשתקד נח כהד בתודעה . מבקש לקבל תשומת לב . אז מה היה שם ? כבר בנסיעה הביתה הגלים השוצפים והסוערים עברו ונותר רק הקצף הלבן ושורה משיר שמתנגנת בחוזקה "החול יזכור את הגלים אבל לקצף אין זוכר " .כן . הקצף שבדרך כלל לא נזכר הוא הקצפת של הגל .הוא מקפיץ את הערנות הוא הקצה שמבקש לשמר בתודעה סיפור חיים עם שיעור קומה . המציאות היא לא בהכרח הסיפור . המחשבות על המציאות הקצף של הגל והאופן שבו נבחר לספר את הסיפור הוא הסיפור שלנו. כמה נפלא . אז מה נשאר לנו מהיום ?מה נרשם שם בגלי הקצף על החול שלנו

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page