top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

חש-מל של אינטימיות


אי שם במקום שהנפש גואה והעולם לא התחיל עדיין, נחווה עודף.

א י נ ט י מ י ו ת . מילה שלכאורה אין לה מקבילה בעברית. גמישות מחשבתית מגלה שהמילה ח ש-מ ל מכילה את המורכבות של החוויה האינטימית . ח ש, מלשון לחשות ולשתוק אך גם לחוש , ומ ל, מלשון מילול ודיבור. אינטימיות היא מסע אל תוך נפשנו בלוויית עצמנו או אדם אחר. זהו גילוי של השפה הפרטית בה אנו מדברים עם עצמנו. גילוי תחושות בין השתיקות . של שתיקות חשות קרבה . קשר אינטימי קשר מחשמל . במפגש אינטימי "אי שם במקום שנגמרת הנפש והעולם לא התחיל עדיין, נחווה עודף . והוא העיקר, הוא המהותי.. ."

מהמם . לחוות . אינטימיות במרחב הוירטואלי . שתיקות שחוות קירבה . מחשמל

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page