top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

חש-מל


למילה "אינטימיות" לכאורה אין מקבילה בעברית. גמישות מחשבתית מגלה שהמילה חש-מל מכילה את המורכבות של החוויה האינטימית . חש, מלשון לחשות ולשתוק אך גם לחוש , ומל, מלשון מילול ודיבור. אינטימיות היא מסע אל תוך נפשנו בלוויית אדם אחר. זהו גילוי של השפה הפרטית בה אנו מדברים עם עצמנו. מסע של גילוי תחושות בין השתיקות . של שתיקות חשות קרבה . קשר אינטימי קשר מחשמל . במפגש אינטימי "אי שם במקום שנגמרת הנפש והעולם לא התחיל עדיין, נחווה עודף . והוא העיקר, הוא המהותי.. ."

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page