top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

למנות


למדתי עם הבת שלי שיעור ב"שברים" . היא ראתה מספר מעל מספר וביניהם קו . אני ראיתי זוגיות . ובעיניים של "מתמטיקה זוגית ״ כשמתבוננת על שברים . מתקבלת תמונה מרתקת . גילוי נאות, התמונה המספרית ,סיפורית שנתקבלה כולה לקוחה מהחוברת למתמטיקה שמסבירה את נושא ה"שברים " . מ ת ח י ל י ם . קודם יש שלם, אחר כך יש חילוק, אחר כך יש שיום, אחר כך יש מנייה ולבסוף יש סיכום. פשוט . כדי לחבר שני שברים, יש להביאם למכנה משותף. הקו המפריד בין שנים היוצרים את השבר קרוי קו השבר מה שמעל קו השבר קרוי מונה. וזה שמתחתיו קרוי מכנה . שבר אמיתי - שבר שבו המונה קטן מהמכנה. שבר מדומה - שבר שבו המונה גדול מהמכנה או שווה לו מספר המורכב משלם ושבר קרוי מספר מעורב. הכוונה במכנה משותף הנה להרחבת שני שברים כך שלשניהם יהיה את אותו המכנה. מציאת מכנה משותף מאפשרת להביא את שניהם לצורה שבה יש להם אותו מכנה. בדרך כלל אין צורך במכנה המשותף המינימלי דווקא, וכל מכנה משותף - המתחלק בשני המכנים - יתאים. ניתן להשוות בין שברים ע"י השוואת ההשלמה שלהם לשלם . השבר שההשלמה שלו לשלם קטנה יותר הוא השבר הגדול יותר. אז מה למדנו בשורה התחתונה מיחידת "השברים" על מתמטיקה זוגית ? פשוט . כדי לחבר שני שברים, יש להביאם למכנה משותף. רוב השברים הם מדומים במיוחד אלו שאנו מונים החסרונות בהפרזה ומעצימים את הספרות מעל קו השבר .ותמיד נכון לשאוף להשלמה . להשוואה לשלם .אמן!

מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page