top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

ת ח ז י ת מצב הרוח

אהובות

הימים מאירים

את מצב הרוח כראי

לתחזית מזג האוויר

הפנימית שבנו ובשמי חיינו .


ימי האובך שהתכסו בענני מטר

והקרירות שהפציעה מבעד לחמימות

כמו חיברו את מנעד הרגשות

שנכחו ב מ ע ב ר י  הרגש

בין חדרי הלב הפועמים

מיום ׳אזכרה׳ ליום ׳חתונה.


תנועת הרגש הפנימית

מצאה את דרכה של הרוח

להשיב מבעד לבוהק וחום השמש

את העננות והקרירות וממטרי הגשם

אל שמי השמיים שבנו.


כך ׳מתאפיין׳

מצב הרוח הפנימי בגוף שלנו

בעת שקודמת ל פ ר י צ ה

לעזיבת אזור ה נ ו ח ו ת

ר ג ע לפני האביב  שבנו .


אמן ויכולנו

בעת של ׳טלטלה׳ ריגשית

לזכור ש ה ת נ ו ד ה

היא הדרך של גוף הרגש שבנו

לפלס את דרכה

של ה ע ז ה גדולה

מהפנים שבנו  ה ח ו צ ה .


זה מפעים להתבונן

בהילוך מהיר

על צמח שגדל

ולראות את התנודה העזה שבו

שלא ממשב רוח חיצוני

אלא אך ורק

מחיות פנימיות ה צ מ י ח ה

ש מ ש ת ח ר ר ת  בו

ושפורצת את גבולות

ומגבלות חייו .


ראשית האביב

תמיד מתאפיינת

׳בנהפוכו׳ של מזג האוויר

בשמי השמיים ובנפש פנימה


ע ו נ ת   ה מ ע ב ר

מפתחת בנו

את היכולת ל א ז ן

בין חוסר הוודאות שבהשתנות

המיידית בכאן ועכשיו

לבין ה ת ח ז י ת ארוכת הטווח

שמחוברת ל א מ ו נ ה

בהשגחה ולהבטחה

בסדירות מכוונת

ממעל ממש .


שם

מקור החוסן שבנו

כש ה מ י י ד י שלפנינו סוער

ובחזון נחזת ה ה ש ק ט ה

מלאת בטחון .


בשנות ׳ערפל׳ גלותיות

המחר המיידי

תמיד  בלתי ידוע

ואפילו מעורר חשש ואימה

אך העתיד של המחר

׳בתמונה הגדולה׳ יותר

של ה ה ת ח ד ש ו ת

הייתה  ותהיה

תמיד ודאית

ובהירה .


׳מ ז ג  ה א ו י ר ׳

שאנחנו ח ו ו ת בימים אלו

בגוף ובנפש ובשמי השמיים מעלינו

כרגע

אמנם הפכפך

לכאורה ׳מבשר רעות׳

יהיו מי שיאמרו

׳מסוכן וחסר ודאות ׳ במהותו

אך בפלא הפנימיות שלנו

אין שמץ של ספק בלבנו

ש׳הקיץ׳ יביא אתו

א ו ר של ברכה

ושמש וחום בלב.


במילים של יום יום

כשפוגשות ב מ י י ד י  שלנו

אפרוריות נטולת גוונים

סוערת בתוכנו

אצל ילדינו , אישנו

עבודתנו , סביבתנו

מין א ו ב ך מכביד

של ע ו נ ת  מעבר

מלווה ׳בממטרי גשמים!׳

ז ו כ ר ת

את ת ח ז י ת הטווח הרחוק

שתמיד קיימת אצלנו

וזמינה לנו

להתחזק ולהאיר דרכה

את עולמנו

ש מ ע ב ר .


חיבוק

אהובות אמיצות

וודאי ואמן שאת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

*


אז לא מזמן חזרתי מהחתונה

של הדר בת אחי המופלאה

בהתרגשות שבלב ההסתרה

בית חדש הוקם בישראל✨


נסענו בין העננים לחתונה

ולאחר החופה

השמיים  שבנו ומעלינו

ה ת ב ה ר ו  לנו

עם ישראל חי ✨

Comentarios


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page