top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

תחנת ׳ממסר׳ פנימית

אהובות

׳ואם מחר לא תהייה קליטה

בהרי אילת

נפתח יחד תדר לתקשר

את תשלחי לי ואני אקבל ׳

לשמוע את המילים האלו היום

בתום יום שביל ראשון מאתגר

היה אישור על ל ק ל י ט ה צלולה

שהחיבורים בינינו הם רבי ערוצים

ומלאי תדרים

חלקם גלויים ורובם סמויים

והמרחב הפתוח בין הלבבות

הוא כר ל ת ק ש ו ר ת

על ורב חושית .


ההסכמה לפתוח

׳ערוץ תקשורת׳ פנימי

היא היא תחילתה

של התנסות מפעימה .


לבעלי אין פלאפון .

כבר כמה שנים

עקרונית , מהותית .

׳ אני לא מוכן לקחת חלק

׳בהתמכרות׳ ההמונית הזו׳


נפלא .

( האמת זה באמת נ פ ל א  לו …)

רק מה  זה אומר שכשהוא נוסע לקניות -

מה שלא ברשימה לא יקנה ?

הן אין  בנמצא ׳יכולת׳ לבקש בעשרות שיחות ;

רק את זה וגם את זה ו…

וכש׳ערוץ התקשורת ׳ המורגל לא בנמצא

שם נפתחת בפנימיות

׳קריאה׳ נסתרת

לפתוח תדרי על ,

עוקפי הכרה רגילה

ו ל ש ד ר .

באמונה שהתשדורת ת י ק ל ט .


ואם מגלה שחסר לי ס ל ר י . מכוונת .

ושולחת מסר . מלווה אותו בתפילה שיגיע .


וזה לא מפליא אותי שכשחוזר מהקניות

בעלי מוציא סלרי מהשקיות

ואפילו אומר : ׳ הבאתי למרות שלא כתבת ׳

ואני מחייכת . וגם הוא מחייך .

ואני מ ס מ נ ת . תדר נפתח .


ואם ׳הסלולרי׳ הפנימי  נפתח בשביל ס ל ר י

(שאמנם הוא הירק ה חשוב במרק )

יודעת גם יודעת שלנו הנשים יש יכולת

להפעיל ׳ שפת הממסר ׳ בעוצמה רבה

ולהיטיב ב ע ו ל ם .


תחילה בעולמנו הפנימי הקטן .

כל אחת עם עצמה וקרוביה

הלב שם פ ת ו ח

והוא שדה תשדורת רחב ועוצמתי

ועליו ניתן להניע ברכה

ואותות מקדמי חיים .


במילים של יום יום .

אנו נשאיות טיבעיות

של ׳תחנת ממסר׳ רוחנית וגבוהה


אנו בעיקר ׳עדות׳

ל ח י ב ו ר  היומיומי שלנו

לסלולרי , שמחקרים מורים

על ׳קירבה ׳ מרובה מאשר לגברים .


נודה וניקח לחיינו העובדה

כ ס י מ ו ן

ליכולת הפנימית הנסתרת שבנו

ל ש ד ר ולקלוט מסרים

על גלי שדה ה ל ב .


ננסה ב׳בקטנה׳ מול האיש , החבר

ונרחיב לקרובים לנו

לפתוח ת ד ר

להביע רצון , לכוון , לדייק

בשפת הלב . ששומע .


נשים ׳הפעילו׳ את תחנת ה מ מ ס ר

על בסיס יומיומי

כשגילגלו קובה , ומילאו ממולאים

והעבירו דרכם תפילות , הכוונות וייחודים

לכל אחד מבני המשפחה .

מעטפות של אור .


ואני כאן בשעה הזו כשלב על ידי

יום ראשון זה לא ה יום שלנו

אבל בשבת קלטתי מ ס ר ו ן

חד וצלול וברור : ׳ב ו א י ׳

אז באתי .


מוזמנות באהבה לשתף בהרחבה

בשפת ה מ מ ס ר שנגלתה לכן . בכן .

כל אחת והתנסויותיה ועולמה .


חיבוק

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תקראנה בבוקר שלכן

Comentários


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page