top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

׳תחזוקה׳ יומיומית

אהובות

יום שהתחיל ׳בעישוב׳ בכרם

מין תחזוקה שוטפת כזו

והמשיך בנסיעה למרכז ׳במיוחד׳

לתחזוקה של ה מ ל כ ו ת

כן,  ׳בריאות הפה ׳

אצל ה שיננית ׳המומלצת׳

ש׳עישבה׳ בדרכה שלה

את אדמת חניכי.


ולקול ה ח ר י ק ו ת ׳המצמררות׳

כשעל המסכים ממול

מ ו ק ר נ ת ׳המציאות׳

מצאתי עצמי מלווה

בתהיות ׳חדשות׳  של א מ ת

למהות וחשיבות

ה ת ח ז ו ק ה  התודעתית

הנפשית והרגשית שלנו .


ו׳זכיתי׳ בלא מעט שעות ד ר ך

ל התבונן ולהכיר בכך

שזה ׳פחות או יותר ׳ ב ר ו ר לנו

שהגוף והרכב והגינה והבית

ומערכות יחסים ו …

נ ד ר ש ת בם ת ח ז ו ק ה

השומרת על התפקוד התקין

כן

׳טיפול ש ו ט ף ׳

כזה ׳ששוטף׳ את הדי

התנועה השוחקת של המציאות

על ׳החומר׳ והקשרים שמסביבו


והאם זה ב ר ו ר לנו

שמתבקש שנשאל את עצמנו

מה עם ה ר ו ח . ה ר ג ש .

ה ת ו ד ע ה שלנו

איך מ ת ח ז ק י ם אותם ?


איך אנחנו ׳שומרות׳ על התפקוד שלהם

איך אנחנו ש ו מ ר ו ת עלינו .

מהי מלאכת ׳העישוב׳ המתבקשת

סימן קריאה . סימן שאלה .


כשמדובר ברוח , ברגש ובתודעה

זה כל כך  ד ק ועדין ושברירי

ש ת ח ז ו ק ה  יומיומית   

נדרשת .בנו .

לא די ׳בתחזוקה תקופתית׳

בה אני ׳קובעת׳ פגישה עם עצמי

ולוקחת לי ׳פסק זמן ׳ לאיפוס


התחזוקה היומית

׳אמורה׳ להיות פשוטה

כזו שמתאפשרת לפחות

׳פעם פעמיים ׳ ביום


מהלכים שיש בם

לעורר את ההרגש , הרוח והתודעה

שמדרבנים נכונות פנימית

להתקדמות ולהתפתחות

כשבהעדרם

מצומצמת יכולת החשיבה

ומתעוררת ההימנעות

והתכנסות ללא פעולה

המאותתים לנו

׳את לא מ ת ו ח ז ק ת!׳


והעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

מבקשת אותנו להשתית

בקביעות והתמדה

׳משמרי׳ חוסן נפשיים

הן עוד דרך ארוכה לפנינו

ו ה ת ח ז ו ק ה שלנו אותנו

הכרחית וכל כך מתגמלת


מסמנת לנו  א ס ו פ ה ׳

של מעשים , הרגלים , דפוסים

שיש בם ל ת ח ז ק

ת ד ר נשמתי

מלא ברוח נכונה

והרגש מעורר אמונה

ותודעה שבטוחה בטוב

שעוד לפני


מעלה אותם כאן

מניסיוני הם ׳מ ת ח ז ק י ׳ על

לא משתווים באיכותם והשפעתם

לתחזוקת ׳השיננית ׳ המקצועית ביותר :)


לתחזוקה היומית שלנו


חושבת באופן ק ב ו ע

על דברים שהתברכתי בהם


מדמיינת את הדברים הטובים

שרוצה שיתממשו


׳מפרגנת מכל הלב

׳

מתמקדת בנוכחות

ובחוויה העכשווית


נותנת הרגשה לכל מי שסביבי

ששמחה בשמחתו וגאה בו


מציינת בפני באורח קבע

את  ׳החוזקות׳ שלי


מתרגלת הכרת הטוב

ואמירת ת ו ד ה


מנכיחה אדיבות

ורוחב לב במפגשים עם העולם


מציינת את הדברים הטובים

שקרו לי ה י ו ם


אתן וודאי ת ע ש ר נ ה מניסיונכן הרשומה

לחזק ולהאדיר ה ת ח ז ו ק ה הפנימית

שלנו כולנו


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן


יוצאת כעת חזרה לדרום מ ת ו ח ז ק ת 🍃

Commentaires


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page