top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

שימי לב אני כאן!


אהובות

יום ל ע ב ו ר בו

בין הפנים החמים לחוץ הגשום והקר

בדרכי הלילה המעורפלות

הרכבים עם היבהוב דו צדדי מודלק

שימו ל ב אני כאן!


מאירים ללא מילים

את מנגינת ה ל ב

שמבקשת להפנות את הקשב

רק  א ל י ה .


יום שני זה ׳יום חוג׳ לב

עם ה ל י ד ה נפתחת הרשמה

ואני שם .

הנוכחות במחיצת ב ר י א ה חדשה

משמרת בי ערות ל נ ס שאנחנו .


ה מ ג ע , ה ר י ח , ה מ ב ט , ה ק ו ל ,

החיבוק של לב אל לב

מאפשרים  כניסה מ כ נ ס ת

יחידאית למימד פנימי

שהוא הכי קרוב

להיכל הקודש של החיים .


שם עולה תפילה עמוקה

לנשיאת פנים ובעיקר לשמירה

שם עולות גם הרבה מאוד

תהיות לא פשוטות מול ה ה כ ר ה ;

שכל ההתגלמות ב א ד ם

של רוע , אכזריות , זעם , התעללות

התחילה בתום וטהר

בלידתו לעולם

כ ב ר י א ה חדשה מלאת הבטחה

מה  ה ש ת ב ש  בדרך ?


מה ה א ק ל י ם הסביבתי

ותמהיל המים , אויר ,

רוח , חום , קור

נטול האיזון  באדמת החיים

שגורמים  לזרע ברכה בראשיתי

להנכיח במציאות בגרותו

זרעי  פ ו ר ע נ ו ת


החיבוק העז  ׳מהחוג׳ היומי

מלב אל לב

יש בו ולו במעט

להרגיע החיל והרעדה

מגילוי גודל ה א ח ר י ו ת

שלנו כולנו בעולם

ובמיוחד לנו

הנשים בעלות הרחם

כשותפות לבעל הרחמים

אל מול ה י ל ד ה שבנו

וכל הילדים הקטנים

שבאנשים

בעולם .


במילים של יום יום

זוכרות שבכל מפגש שלנו

במציאות חיינו

נמצא בנסתר או בגלוי  ה ה י ב ה ו ב

שימי ל ב אני כאן!


וזה כל כך פ ש ו ט

שהפך להיות מסובך מידי ;

לשים את ה ל ב


מה שכן מצליח בפשטות לעזור

זה ח י ב ו ק

הוא כבר מאליו , בדרכו שלו

מצמיד לב אל לב

ומביא איתו את

תשומת ה ל ב


נתחיל עם הילדה שבנו

ונעבור לשאר הילדים

והכי חשוב זה לא לשכוח

את הילדים שמסתתרים

בתוך הגדולים שאנחנו

כולנו .


כן

לשים את ה ל ב

וחיבוק

יש בהם הסגולה

לשמור שזרעי ברכה

יתפתחו לגידולים

שמביאים אך ברכה בעולם


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

*

מופלא ,שכלל לא התכוונתי

להיכנס ׳לעומק׳ בשעה זו

לשיתוף בשפת השדות

את רזי שפת ׳ העשבים השוטים ׳

נראה שה׳ סימן בנסתר

פתיח ומבוא

🕸️

Comentários


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page