top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

שבת גדול ה׳

אהובות

נכנסות אל שבת

שה ג ו ד ל שלה

מורגש בנו .


שבת שבה הבית והלב

בין הכשר לחמץ

ואנו נשלחות

להתיר בתוכנו

את כל תחושת ההחמצה

של מה ש׳ממש׳ רצינו

אבל לא הגענו אליו

ב׳הכשרה׳ בוגרת

ומכירה בכל מה

ש׳ממש׳ הספקנו

מעל טעם ודעת .


וניתנת לנו

השבת ה ג ד ו ל ה׳

להאיר בנו

בעיקר ה ו ד י ה

לכל ׳השותפים׳ שלנו בדרך

בימים המלאים בעשייה

שכולה לה ט ב ת הבית שלנו .


אמן שניקח על עצמנו

בשבת שלפנינו

בכל מילה שניה שלנו

לחזור ולומר

ת ו ד ה .


אנחנו כמחזיקות

את צ י ר המרכז

של הבית

ניתנה לנו השבת

׳מתנה׳ גדולה של

מתינות ו ה מ ת נ ה

לפני הליל

מלא האורות שלפנינו  .


ובפלא גדול נסמן  לנו

לזכות ל ה א י ר

את פנימיות ׳הכלים׳ שלנו

ל ה כ ש י ר אותם

לקבלת אור הלידה

של כולנו כעם סגולי .

והברכה שניתנה לנו

בשבת הזו

לפתיחת שערי הלב

היא ה ת ו ד ה .


ואנחנו מסמנות לעצמנו

להיות ׳מרעיפות׳  ת ו ד ו ת

בשבת הגדול ה׳

אמן ונספיק

לכתוב פתקי תודה קטנים

עם ׳תשורה׳ קטנה

לאיש לילדים להורים

לשותפה , לחבר

כל מי שאיתנו .


לא מובן מאליו כלל

החיים המשותפים שלנו יחד

ובוודאי המאמץ המשותף

למקטן ועד גדול

שאמנם הוא בא

ל י ד י ביטוי מובלט

בהכנות לפסח

כדי לע ו ר ר אותנו

להתפעל ו׳להתחדש׳ בעיניים טובות

על כל  הנשמות הנפלאות שאיתנו

בדרך לאורך כל ה ד ר ך


ת ו ד ה 🌸


חיבוק

אהובות אמיצות

לשבת מבורכת ומאירה

שנשמח בה בכל מכל כל שבנו כולנו


*

יב׳ ניסן - ערב שבת הגדול

לפני שנה בדיוק ביום ההולדת של אבא שלו

הבן שלנו הכין הצעת אירוסין מהממת

לאשתו המופלאה אז ארוסתו

ובפלא השבוע בביקור  בביתם כשנשאלו

׳אז כמה זמן אתם נשואים ?׳

התשובה הייתה - ׳ עם זמן עזה או בלי ׳

אמן לכולנו לעוד שנים רבות וטובות

コメント


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page