top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

רוחב ה י ר י ע ה

אהובות

נכנסות אל השבת שבסגולתה

מאירה בנו את נקודת ה מ ג ע של החיבור

שבין השמים והארץ שבנו , בין החיות וההעדר


החיבורא שבין עולמות עליונים נשגבים מדעת

ועולם הפלא של היום יום שלנו

נטועים ברזי רזים של בניית ה מ ש כ ן .


הַיְרִיעֹ֗ת תִּֽהְיֶ֨יןָ֙ חֹֽבְרֹ֔ת אִשָּׁ֖ה אֶל־אֲחֹתָ֑הּ

י ר י ע ו ת  המשכן

הןהכיסוי הפנימי ביותר של המשכן.

את היריעות ניתן היה לראות במבט מעלה

מתוכו של המשכן,

ומתבונן חיצוני לא יכול היה לראותן.


המשכן שקול כנגד העולם

בבריאה סומן שנוטה שמים כ י ר י ע ה

ובמשכן ועשית י ר י ע ו ת


בשפת ה ג י א ו מ ט ר י ה המרחבית המקודשת

שטח פני כדור הארץ הוא דוגמה ל י ר י ע ה ;

מקרוב הוא נראה שטוח

אך רק במבט כולל מתגלה צורתו הכדורית


י ר י ע ה היא מסך של ר א י ה  ב י ר א ה .

ה ר א י ה שלי את העולם

נטועה עמוק

בטהר י ר י ע ת ׳המשכן׳ הפנימית שבי.

בסוד הִשְתַּלְשְלוּת. הִתְלַבְּשוּת. הַשְרָאָה .


י ר י ע ו ת  המשכן הן כפניו של המשכן,

כמו פנינו שלנו המציצות מבעד ללבושנו

ומגלות מעט מפנימיותו.


הַיְרִיעֹ֗ת תִּֽהְיֶ֨יןָ֙ חֹֽבְרֹ֔ת אִשָּׁ֖ה אֶל־אֲחֹתָ֑הּ


שְׂפַ֤ת הַיְרִיעָה֙

מגלה לנו שפת ה מ ג ע הנסתרת

של ח י ב ו ר י האמת

החושפת ברכות בנסתר

ש ע ז ר ת הנשים בעולם נבחר לה

כשותפה ל ב ר י א ה

להיות ס ו כ כ ת מגינה ועוטפת

ברוחב ה י ר י ע ה

את צדדיה המוארים והחשוכים של המציאות,

המסתירים ה ר ו ו ח הלא נתפס

שבין כאן ומה שמעלינו

ביננו לבין בוראנו .


החיבורא שביננו ה נ ש י ם

אשה אל אחותה

בַּמַּחְבֶּ֖רֶת לב אל לב

יש בה לפרוס ה י ר י ע ה

של רעות פנימית

שתשכין השלום בך . בי בנו . בעולם .


יש לנו מלאכה רבה

בטיהור מסכי הראיה שעליהם

יריעת הרעות מושתת

אנחנו יכולות לה


השבת רק נתרווח ונתענג

על ה י ר ע ו ת שחיברנו וחוברו בנו

ועל שפת ה י ר י ע ה שמתחדשת בנו


חיבוק לשבת מבורכת

אהובות אמיצות

הודיה עליכן על האור הטוב והעיניים הטובות

וה י ר י ע ה המופלאה שאנו אוחזות

במרחב הזה יחד . משכן לב מופלא .

ושכנתי בתוכם .

*

שְׂפַ֤ת הַיְרִיעָה֙ הָֽאֶחָ֔ת מִקָּצָ֖ה

בַּֽחֹבָ֑רֶת

וְכֵ֤ן תַּֽעֲשֶׂה֙ בִּשְׂפַ֣ת הַיְרִיעָ֔ה

הַקִּ֣יצוֹנָ֔ה

בַּמַּחְבֶּ֖רֶת

הַשֵּׁנִֽית

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page