top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

רואה לך

אהובות

הספסל חיכה לנו על המצוק .

פסענו בשמורה בין שבילים מסומנים

אני ולב במנשא

וכוס צ׳אי  ביד

מבודדת חום

והמצלמה

מבודדת רגעים

של אור .

רגע לפני סוף היום .


ה ה ת מ ס ר ו ת שלנו הנשים

האמהות , החברות  , הקרובות

מחייבת אותנו ל ה ש ת ל ם

בלהתמסר  לפני הכל לעצמנו .

למצוא לנו ס פ ס ל י ם

לעצמנו עם עצמנו

מול השקיעות שבנו .


עזרת נשים מ ת ו ק נ ת

מ ח י י ה  מציאות בה

את מאפשרת לאשה שלצידך

לחוש ר א ו י ה

ואת מחוייבת בעצמך

להיות  ר א ו י ה

לפני הכל

בעינייך.


זו אומנות החיים

לסגל לעצמנו

מחוייבות פנימית

בעיתות שאנו

ב ה ת מ ס ר ו ת

וזה כנראה ברוב

ימי חיינו כנשים .


אז מה היא אותה

׳מחוייבות פנימית׳


זו ה ה ס כ מ ה

ל ע צ ו ר

את המסירה

כן,

להשאיר את ׳הכדור׳ באוויר

וללכת ל ר ג ע להתפנות

לפנות מקום

עבורי לראות א ו ת י .

כדי שאוכל לחזור

ל ה ת מ ס ר

ולהמשיך לתת

מכל ה ל ב .


עזרת הנ ש י ם -

העוצמה שבה

ב ר א י י ה .

ניתנו לנו ורק לנו י מ י   ר א י י ה  .

אנחנו ר ו א ו ת

למציאות בעיניים

הפנימיות

שבה , שבנו .


כדי שנוכל ל ר א ו ת

אנו מחויבות לתרגל ולהתרגל

לראות את עצמנו ,

את פנימיותנו .


במילים של יום יום .

סימן לדרך הנשים שבנו

בפשטות וכדוגמא

מלאת יראת הר א י י ה


את ר ו א ה אשה

שהתינוק שלה לא נינוח ובוכה

את ר ו א ה לה בעיניים

שמנסות ׳לברוח׳

מהמבט שלך

ובעיקר מ ע צ מ ה .


את ר ו א ה  ב א ו ת

שהתינוק ׳קורא׳ לך לשים הלב

אל האמא שלו

האשה שמולך

שזקוקה לעזרת הנשים שלך .


הפלא ופלא

אנו לא נוכל ל ר א ו ת

את שניתן

לנו ל ר א ו ת

אם לא נהייה מצויות

קרובות אצל עצמנו

ב ר א י י ת פנימיותנו .


וזה ידוע

׳שרק מי ששמה ליבה ׳לנופים המיוחדים׳

נחשבת כ'רואה'

שצריכה לברך.

הן מתוך ה ר א י י ה

ניתן להתבונן

בגדולתו של הבורא

ולומר לפניו ברכה של שבח.

שזוכה להיות ׳ ר ו א ה ׳


עזרת נשים מתוקנת

במיוחד בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

רק היא יכולה להיות בעולמנו

ר ו א ה . ר ו ע ה . של אמת ;

אשה שנפגעת בביתה

אלימות במשפחה

ילדים וילדות לא מוגנים

רק ׳ראיית׳ אשה יכולה

לשמש חומת מגן לעוולה


ומאיזה מרחק אפשר לברך?

ממרחק שאפשר

להתפעל מהמראה המיוחד

וכדי ל ב ר ך על בריה נאה

צריכים ל ה ת ק ר ב יותר

על מנת להבחין ביופייה.׳


וזה לא מפליא

שבמרחק הימים

׳השכנה הקרובה ׳ תאמר לעצמה

׳איך לא ראיתי ׳

אם לא ראינו את שהיינו יכולות

וצריכות ׳ל ר א ו ת ׳

זה סמן עבורנו

שלא ׳ראינו ׳ את עצמנו בעת הזו .


למעשה, ב ה ל כ ו ת

ברכת ה ר א י ה

׳רק מי ששמה ליבה

׳לנופים המיוחדים׳

נחשבת כ'רואה' שצריכה לברך.

אבל מי שהנופים

עברו ׳לפני ע י נ י י ה     

בלא שהתבוננה בהם –

לא תברך׳


הברכה שבנו

נפתחת ב ק י ר ב ה פנימית

שמאפשרת  ר א י י ה


אשרינו על הזכות


נשמח לשיתופי ר א י י ת החן שבכן


חיבוק גדול

אהובות

אמיצות


אמן ואת המילים תקראנה בבוקר שלכן


Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page