top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

רגישות שפתית

אהובות

׳למדנו היום בגן על ח ר מ ש

סבתא , זה גם שם

של אדם שלא שומע ׳

היא ספק אמרה ספק שאלה

הרגישות השפתית שלה מפעימה

בת ארבע וקצת

שבהחלט ש ו מ ע ת


וההסבר שנלווה לשאלה

היה בו לעורר בה ובי תמיהה

׳ אז רק מ ם

עושה את ההבדל בין השם של הכלי

של הקציר חיטים

לבין האיש שלא שומע ׳


כן , קוצה של כל א ו ת

מחוללת תנועה בוראת

ת ד ר חדש

מוכתב ממעל ממש

במרחב חיינו


הרי כבר אמרו לנו -

וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן


׳ט ע ו ת ׳ שמיעה קטנטנה

שפתחה פ ת ח מופלא

להכרה -

שמה שהופך המציאות שלנו

ל׳גדולה׳  ולאיכותית באמת-

זו ההקפדה

על כל כל כל

הפרטים הקטנים שבה .


ומופלאה ה ת פ י ס ה

שחיים ׳קטנים׳

מכלילים  ולא מתעקבים

על ההבדלים ו׳הפרטים הקטנים׳


ושהיכולת לחיות

חיים ג ד ו ל י ם

מתחילה בשימת לב

לפרטים  ה ק ט נ י ם

מבעל ל ע ר פ ל


׳כי שמ ה האלוהים׳


והעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

של ע ר פ ל והחשכה

כשההדים בחלונות ליבנו

מסתירים מאיתנו את ה ג ו ד ל שלנו

ואנו ׳מתקשות׳ ל ש מ ו ע

את רזי ׳הפרטים׳ הקטנים

שדרכם נ ב ר א ת

בליבנו


הדרך ל ה י ז כ ר

היא ׳לפתח חריץ  ב ח ל ו ן ׳

דרכו נוכל להתחיל

ל ר א ו ת ולבחור ל ש מ ו ע


ל ח ד ד הרגישות

השפתית הפנימית שבנו

בשימת הלב

ל ד ק ו י ו ת  ולפרטי פרטים

והיא זו

שתחזק בנו ההכרה

שאנו זוכות בעת הזו

ל ח ו ו ת את ה ג ו ד ל שלנו

׳שאנו חלק

ממסע חיים

של עם

שמבקש להתחדש

ולחזור לחיים׳


במילים של יום יום

׳פותחת חריץ בחלון ׳

מאווררת את הרגישות

ה ש פ ת י ת  שלי -


מילים ׳שאימצתי׳ לאחרונה

ש ו ר ש של מילים שחוזרים בי

שפת האיש שמתחדשת

שפת הילדים שמועשרת …

אמן שנזכה

ל ע צ ו ר . ל ה ד ה ד . ל ש ק ף .

את הרגישות השפתית

שדרכה אנו שמות ה ל ב

ל ה ד  ה׳פרטים הקטנים ׳

שמאפשרים לנו דרכם

ל ה ג ב י ה

את כל מציאות חיינו

שלנו כולנו


אמן

שנתעורר לחוות בפנימיותנו

ש ש פ ה בוראת מציאות

של ג ו ד ל


אור תמר, הנכדה

׳תאהב׳ וודאי ל ש מ ו ע

את ר ח ש  רז  ה ח ר מ ש

:)


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן שאת המילים תקראנה בבוקר שלכן


מחילה על השעה

שבתי מאוחר מאירוע

*


” יש  אנשים

שכאשר הם מכוונים עצמם

אל משימות וייעודים גדולים וחשובים

קטנים בעיניהם הצרכים הקטנים

הן הרוחניים והן הגשמיים

עניינים מוסריים וחומריים

אך באמת חסרונם

של הדברים הללו גורם

למכשולים רבים בדרכם

להשגת השלמות”

הרב קוק זצ”ל בפירושו עין אי”ה (ברכות ט” כה)


Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page