top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

ק ו ץ . ק י ץ .

אהובות

א ס פ ת י לי אותו

בהליכה ׳יחפנית׳

מהבית לסחלביה׳

ק ו ץ קייצי בכף הרגל


ק ו ץ

׳שנוגע ׳ ישירות

בעצב פנימי ח ש ו ף

והוא ׳מכאיב׳

ולאט לאט

כדרכם של כ א ב י ם

הוא ׳מכווץ׳

מעוות את ישרות תנועת ההליכה

ומאלץ לתמרן

׳על הצד׳ , ׳חצי דריכה׳


ה ק ו ץ בדרכו שלו

בלב ה ק י ץ שלנו

׳בא׳ לחדד בדרכו ׳הקוצנית ׳

את הנוכחות ה מ כ א י ב ה

של ׳מצוקות׳, ׳טרדות׳

מ כ א ו ב י חיים למיניהם

במפגש שלנו איתו .איתם

בשולי הדרכים


ואת שתי האפשרויות שלנו מולם -

ל ה י מ נ ע

או

ל ה ו צ י א


האפשרות הראשונה

אם ׳מוחלט׳ בנו

שאנו חייבות ל מ נ ו ע

כל ׳נגיעה׳ בקוץ

הופכת להיות ׳עבודת חיים ׳

לשנות את דרכי ה ד ר י כ ה

את אופן ה כ י ס ו י של הרגל ( ההרגל )

ופחד מתמיד מ מ ג ע

אם יגעו בי , י ג ע ו ׳בקוץ׳

ואט אט ה ק ו ץ

׳מנהל את חיינו׳

לאן ל ל כ ת , עם מי ל ל כ ת

איפה נ ו ח לו שנהיה


ה ה מ נ ע ו ת כדרך

לצמצם ה כ א ב

מ׳בעיית ה ק ו ץ ׳

נדמת כ פ ת ר ו ן

אבל היא למעשה

הקדשת החיים

להתחמקות

והאדרת ה מ ק ו ם

של ה ק ו ץ בחיינו

ו׳נתינה׳ מוחלטת ל ו

לנהל את חיינו שלנו


ב ר ו ר ,

שהדרך הטובה לנו

היא ל ש ל ו ף הקוץ

או לתת לו להיות

ולא ׳להתעסק ׳ בו

ולסמוך על זה שהגוף

יודע ל ה ו צ י א אותו

ולא ׳לבזבז׳ חיים שלמים

להמנעות והתגוננות

מפני הכאב האפשרי

שיתעורר מ ה ק ו ץ


ה ק ו ץ ברגל

כמובן מ ק ב י ל

ל׳קוצים פנימיים ׳

שאנו לא פ ע ם

מבכרים שלהשאיר

׳ככה כמו שהם׳ נכנסו לחיינו

וכל ח י י נ ו סובבים סביבם

מבלי ל ב ח ו ר

׳ל ה ו צ י א ׳ אותם מהשורש


נתבונן יחד

ונתרומם לעוד מדרגה

בשפת ׳הקוצים ׳ הקייצית

עם דוגמא מחיינו


יש את ק ו ץ ׳הבדידות׳

שפעמים אנו ׳מתאמצות׳

להגן על עצמנו שלא נרגיש אותה

ו׳משתמשים׳ באנשים ,מצבים ומקומות

כדי ׳להסתיר׳ האפשרות

למגע עם קצה קוצי כ א ב י ה

שמעוררת בנו


׳להוציא׳ את ק ו ץ הבדידות

לכאורה ׳כל כולו׳ מהשורש

מחייב אותי לפני הכל

ל מ צ ו א אותי

אני לא ה כ א ב שחשה

אני זו ש ש מ ה הלב לכאב

לתחושה , להרגשה לחסר , למלאות .


וברגע ש ה ק ו ץ הפנימי

או החיצוני ה ר ד ו ם התעורר

כל שנכון לי לעשות

זה לשים את הלב שהבחנתי .


ונמשיך להעמיק

ההתבוננות ׳הקוצית׳ שלנו -

אם הייתי בארוע

ולפתע ראיתי שזוג מ ת ח ב ק

ו׳קוץ׳ הבדידות שלי ז ז

ועורר הכאבים ׳שמאוחסנים ׳ בי

ותחושת ריקנות וחסר מכאיבים

מציפים אותי

כל ש על י לעשות

זה ל מ צ ו א אותי

לשים את הלב

שהתודעה שלי עברה מלצפות

ב א ר ו ע המשמח החיצוני

ל ל צ פ ו ת ב׳סרט׳ הפנימי המוקרן בתוכי

ו ה מ ו צ א הקסום לחרות

הוא ל ש י ם את ה ל ב

לתנועה ולשינוי בתודעה


ל ה ב ח י ן בי ׳ה מ ב ח י נ ה ׳

מזכה אותי בחרות עולם

זה רגע אחד

שאני זוכה ל מ צ ו א את עצמי

ולתת מקום לי שמרגישה בדידות

לתת לרגש לעבור דרכי

ולא לאפשר ׳חיים שלמים׳

של הסתרות , המנעות והגנות

מלחוש את ה ר ג ש

את ה ק ו ץ


במילים של יום יום

בשפת ה ק ו צ י ם

של הקיץ שלנו

זו עת מדהימה

עם כל הח ו ם שלה

והבשלות שבנו

לאפשר לנו

ל ה ו צ י א ׳קוצים׳

או לכל הפחות

ל ה נ י ח להם

ולא ל ה ת ע ס ק איתם


וכשמתעורר כ א ב

׳אגור׳ בנו מ ק ו ץ

להיות זוכה

להבחין בי ׳מבחינה׳ בכאב שעולה

לתת לו מ ק ו ם

להיות ע ד ה לנוכחות שלו

לנשום לתוכי

ולגלות שכמו שבא

הוא ה ו ל ך


ה ק ו צ י ם

הם חלק מהטבע

והקוצים הפנימיים

הם חלק מהטבע האנושי

הם לא אנחנו .

הם ב א י ם

לעורר אותנו ל ה ס כ י ם

ל ה ר ג י ש ולחוות

וכשאנו ז ו כ ו ת

לשים ל ב ל ר ג ש העולה

להיות ע ד ו ת

לכאב הקוצי

שנישא דרכו

כמו שבא הוא ה ו ל ך


זו אומנות חיים

ש ל ק י ץ

יש סגולה ק ו צ י ת

משחררת לתת לנו

להיות מבחינות בנו ׳מבחינות׳

והעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

מ א י צ ה בנו את

הבינה המתבוננת ו ה מ ש ח ר ר ת

מ׳הקוצים׳ שבדרכי חיינו


הבנו.

:)


וודאי תהיינה לכן שאלות ותובנות ׳קוצניות ׳

מ ב י נ ו ת ומאירות לנו עוד ועוד

בשפת ׳הקוצים׳ שבנו ,

אני כאן איתנו .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

יש לכן את כל היום ומחר לחזור ולפגוש

את עמקות המילים

׳שנשלחו׳ בדרכים ה ק ו צ נ י ו ת

של תחילת היום כאן לחיינו :)


יפי ׳פאר׳ הקוצים בטבע


Коментарі


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page