top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

קֽוֹמְמִיּֽוּת בזקיפות קומה

אהובות

אנחנו נכנסות אל השבת

שבסגולתה ל ה ו ל י ך  אותנו

ל ז ק י פ ו ת   ק ו מ ה

לנו נותר ל ב ח ו ר

לישר הצוואר

להסתכל נכוחה ישר

להרים ראש

לכוון ולהתכוון

למעלה  מ ע ל ה


קיבלנו התחייבות ברורה

וָאוֹלֵ֥ךְ אֶתְכֶ֖ם קֽוֹמְמִיּֽוּת


לשון ה ל י כ ה . ה ל כ ה .

שחוברת לקריאה

שניתנה לנו

וּלְכִי לָךְ. א ל י י ך .

ניתנה לנו.

קריאת כ י ו ן .


ושיעור ה ק ו מ ה

בשבת שלפנינו

מלמד אותנו

במילה אחת י ח י ד א י ת

את שאנו יודעות

קֽוֹמְמִיּֽוּת

ק ו מ ה  ז ק ו פ ה

כי י לנו  ת כ ל י ת

כי נולדנו עם ייעוד


קֽוֹמְמִיּֽוּת

שתי ק ו מ ו ת


ק ו מ ה שלמה

שקיבלנו ממעל ממש

ו ק ו מ ה שעלינו ב א ו מ ץ לבחור


לבחור ל ה ש ת ח ר ר

מרגשי ה נ ח י ת ו ת

ונמיכות ה ק ו מ ה

שמקורם בשיעבוד ׳לגלוי׳

ובגלות ׳ הנסתר׳

ולהנכיח רוממות ר ו ח

באחריות פנימית

ו ב ק ו מ ה  זקופה


כי כולם יודעים

איך ל ה ג י ע

אנחנו זכינו

ל ד ע ת

את ה ל א ן

שלנו ושל העולם .


לוקחות איתנו ל ש ב ת

את חדוות  הקֽוֹמְמִיּֽוּת

את ז ק י פ ו ת הקומה

בשפת הגוף

ובשפת הרוח הפנימית

שיודעת להוליך אותנו באמונה

ק ד י מ ה  . ל מ ע ל ה . י ש ר .


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

לשבת מבורכת ומאירה

הודיה גדולה עליכן


*

קֽוֹמְמִיּֽוּת

קוּמִי אוֹרִי

כִּי בָא אוֹרֵךְ

וּכְבוֹד יְהוָה עָלַיִךְ זָרָח


לא די להרגיש מ ש ו ח ר ר ת

‎ להיות משוחררים ולא משועבדים, אך עדיין להרגיש עצבות, רגשי נחיתות ונמיכות קומה. לכן, התורה השתמשה במילה מיוחדת זו, לומר שלא די להרגיש משוחררים ולא משועבדים אלא אף להיות ברוממות הרוח ובקומה זקופה


קֽוֹמְמִיּֽוּת

קוּמִי אוֹרִי

כִּי בָא אוֹרֵךְ

וּכְבוֹד יְהוָה עָלַיִךְ זָרָח

Kommentare


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page