top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

קומי . התנערי.

אהובות

היום ב ה ח ל ט

הקשבתי קשב רב

לאמא שלי

׳ו ש מ ת י את ה ר א ש ׳

פשוט בצהרים

הנחתי ל ה כ ל

ו׳נכנסתי׳ ל י ש ו ן

בשפתנו

ל ה ת ח ב ר למקור .


יש שבועות ׳מתגלגלים׳

פשוט נעים

מארוע לארוע לארוע

הקשב מפוזר

הנוכחות בהתמסרות

ה ח ו ץ הופך ׳לבית׳

המהות הפנימית

ארוזה בהרבה תיקים

ומזוודות .


העת הזו

אני חשה

ושומעת מסביבותי

כמו ׳שולחת׳ אותנו

ל ת נ ו ע ה שכזו


זה מין נ י ע ו ר

שמרגיש שהוא מכוון

להעביר דרכו

ה ש מ ח ה


מתוך הערפל

בלב אי הבהירות

ה ת נ ו ע ה המוכתבת

מאפשרת להניע

את החסימות

לתת לשבבי אור

להבקיע

מבעד לקליפות

מעבר להבנות

ולהכרה השכלתנית

י ש ר ללב .


ה ת נ ע ר י

קומי .

זו מתת מבורכת

שניתנה לנו.


חיות יודעות בטיבעיות

להשתמש בה

הם יודעים

ל פ ר ו ק מתחים

להשתחרר

לאחר ׳רביצה ממושכת׳

ולעבור למצב ריגשי

נינוח יותר

על ידי נ י ע ו ר


ה ת נ ו ע ה

׳הרבה מידי׳ שלנו

בימים אלו

מסיבות , ארועים ,

קניות , התארגנויות למיניהן

נענת לקריאה פנימית

קומי . צאי.


לקום ולצאת

ל ה ת נ ע ר

כי הסתיו חלף

הניצנים נראו בארץ

(ועוד איך נ ר א י ם

כל הכרמים בשולי הדרכים

בנסיעות הרבות

ניכר הליבלוב בם )


ניצני ה ש מ ח ה

נוכחים במציאות

והתנועה ה מ נ ע ר ת

מאפשרת להם

ל ח ד ו ר אלינו

ל ל ב

גם מבלי משים לב .


היכולת לעבור

ממצב ׳מאובן׳

למימד צ ו מ ח

בנפש , גוף ורגש

על ידי

ה ת נ ע ר ו ת -

שהיא ת נ ו ע ה

במרחב


היא ברכה .


ולנו הנשים מסומן

בגוף מרחב התנועה -

׳אזרה בעוז מתניה׳

העוז האסוף בנו

ממוקם ב מ ת נ י י ם

מרחב ׳ההמתנה׳

הפנימי שבנו

שגם בו חבויה עבורנו

׳ההתעוררות׳

דרך

ה ה ת נ ע ר ו ת .


במילים של יום יום

בעת הזו שה ש מ ח ה

מתדפקת על דלתות חיינו

וקוראת לנו לקום ולהתנער

אנו מקשיבות לקריאה

בפשוטות

כשאנו ק מ ו ת

אנו מתנערות

קמות בבוקר

קמות מהכסא

מ ת נ ע ר ו ת

קמות מישיבה ממושכת

ברכב , ישיבה , הרצאה

מ ת נ ע ר ו ת


אז איך ל ה ת נ ע ר

אנו שואלות את עצמנו

והתשובה מוחזקת

ב ׳נ פ ה ׳ שבידנו :)

כן הדרך הקלה

לתרגל ה ת נ ע ר ו ת טובה

היא בזמן שמנפות קמח

תנועת אגן יודעת להניע

בדיוק רב הידיים

ו׳לנקות׳ ולנפות המיותרים

כשהתנועה מגיעה מ ה א ג ן

כל הגוף נע ומשחרר

ומשתחרר

ו מ ת נ ע ר .


התנועה בגוף

נעה ומשחררת כל

תא של רגש ומחשבה

קומי . התנערי.


מסמנות לעצמינו

בין ׳הריצות׳ שעברנו

ואלו שלפנינו

( כן , אזכרה , תענית

ושבת חתן לפני  :) )

להקפיד ל ה ת נ ע ר

לתת לברכת ה ש מ ח ה

של העת

לחדור מבעד לערפל

ולהחיות אותנו במתנותיה .


חיבוק

אהובות אמיצות


אמן שת מילות היום תקראנה בבוקר שלכן

*

שתהייה לנו ׳תענית׳ מכנסת ומאספת

עמוק פ נ י מ ה

コメント


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page