top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

צירי הגאות והשפל

אהובות

יום מ ל א

בו קו האופק בין המים לשמיים

נראה דק דק

כמו תוחם ונושא את גלי תנועת היום .


נענו בהשקט

בהכרה פנימית צלולה

שזומן לנו צוהר

להעמיק את הקשר

בינינו לבינינו

ובינינו לבין בורא שמיים וארץ

בהשתדלות שנשאה בתוכה

את מידת הבטחון.


דק דק כבר אמרנו ;

הן  מ פ ת ח

הלידה והגשמים

ניתנו בידי שמיים

ומה עניין תפילת הארץ

וההשתדלות שבנו .


שאלת הקיום של חיינו

שנעה בין קטבי

הביטחון והאמונה המרפים

וההשתדלות העושה

והפועלת לקדם

ה מ צ י א ו ת


היום חשתי בבירור

את מקור שורשיה

שחד הם.


שני רובדי מבט

לאותה מ ה ו ת :


פנימיות הנפש

חווה  אחדות

וסדר ושיווי מוחלט

׳מתי שתגיע הלידה היא תגיע ׳


חיצוניות הנפש

במהות של נפרדות ממסכת

שמתקשה לקבל

הערובה הגמורה והמוחלטת לקיומה

׳ השראת לידה כדאית ׳


ואנו על גלי הים הפנימי שבנו

ברצוא ושוב

נעות פנימה והחוצה

בין האופק המרגיע

אל קצה קיצו של החוף הגועש .


התנועה הגלית הזו שבנו

שאנו מתרגלות אותה

על צירי הגאות והשפל

במחזוריות ימינו

בכל תחום בחיינו

באה להאיר ולשקף לנו

מתי ההשתדלות

נבחרת לחזק הבטחון שבנו

ודרכה נבחר לנו להאיר

את עומק התפיסה הפנימית שבנו

שמחדדת בנפש השיווי המוחלט


התנועה הזו

היא היא

ליד ה׳

שם שיאי ההתקרבות

בלב ההסתרה שבהסתרה

ו ה ה ש ת ד ל ו ת היא מתת

שנבחרה כמזככת

הקרבה והאמונה


במילים של יום יום

כשגועשת בי התהייה

כמה להרפות

ומתי להשתדל

בכל אחד מתחומי חיינו -

פרנסה , פוריות , פרוייקט , חינוך ,

הורות , זוגיות  , שידוך , אהבה


מסמנת

שהתנועה התוהה והשואלת

זו שנולדת בי

בין גלי ההרפיה לרחשי ההשתדלות

היא זו

שמחייה את נתיב הסתר

אל המבט הפנימי

שרואה את העולם בתפיסה אחדותית

שהכל נעשה ויעשה לאורו

ואין מי שיכול לעכב


ומה שנתפס אצלנו

במבט החיצוני

כ׳עיכוב׳

בא אך ורק

לתזכר אותנו בין ההשתדלויות

ל ה ר פ ו ת

כדי לזכות לחוות

ליד ה׳

בכל

תחומי חיינו .


ושאלת הפנים

מה קל / קשה לי יותר

ל ה ש ת ד ל

או

ל ה ר פ ו ת

יהיה בה

להאיר

וללמד אותנו

את שפת הגאות והשפל שבנו :

כמה

מ ה מ ב ט שלנו

פנימה

וכמה

מ ה מ ב ט  שלנו

החוצה

והשיווי נע ביניהם .


כמו שנאמר

“בְּעִתָּהּ אֲחִישֶׁנָּה”

אם נ ז כ ה

תבוא בדרך של “אֲחִישֶׁנָּה”

ואם לא נ ז כ ה

היא תבוא “בְּעִתָּהּ”.

ההנהגה הפנימית תלויה

בבחירה שלנו .

כן . ניתן לשנות את לוח הזמנים.מוזמנות לשתף אותנו

במסעות גאות והשפל שבכן

בין ההשתדלות וההרפיה


חיבוק לליל מנוחה

אהובות אמיצות

אמן שאת המילים תפגושנה בבוקרComentarios


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page