top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

פרחים לשבת

אהובות

ביום שישי בכניסה למושב שלנו

ממש בחצר של המשק הראשון

יש עמדה עם דליים מלאים

בזרי פ ר ח י ם

שלל ורדים בצבעים יפיפיים

בשיטת קח וסע .

עם דלי קטנטן שמשאירים בו הכסף

ובדרך כלל ב10 בבוקר

כבר בקושי אפשר למצוא

זר או שניים .


זה מפעים אותי

שגם בישוב חקלאי

עתיר חממות ורדים

שזמינים כל השבוע

מסומן בו בבירור שיש עניין

עם פ ר ח י ם  ל ש ב ת  .


אנחנו בהכנות שלנו לשבת

שיש בה עבורנו קריאה :

עֲלֵה אֵלַי הָהָרָה

וֶהְיֵה שָׁם!


כל שבת אנו מ ו ע ל ו ת

לפסגה פנימית חדשה

ונפגשות בנו

במימד רוחני

שעוטף אותנו

מעצם ה נ ו כ ח ו ת  שלנו .


ל ש ב ו ת בנפש

זה מקום שמאפשר לנו

ל ה י ו ת


אנו נקראות בפשטות

היי שם !

במעלה ההר

תחזיקי גובה

בתחום ה ש ב ת שלך .


האמנם . פשוט .

(עם הרבה סימני שאלה …)

לנכוח במקום עם הגוף

ואל אותו מקום לחבר

את התודעה . הנשמה כאן ועכשיו .


כל אחת מאיתנו מכירה

את ה נ י ת ו ק י ם

את המחשבות שנעות

מעבר לכאן ועכשיו .

אל מה שהיה בשבוע

ואל מה שיהיה ממוצ׳ש


המקומות האלו בנפש

שמתקשים להענות לקריאה

ה י י שם !

הכוונה כ א ן ועכשיו .


אני מוצאת

שפ ר ח י ם לשבת על השולחן .

יודעים בדרכם שלהם

להחזיר אותנו  .

לכוון אותנו אל ה א ו ר

לזכור להיות מחוברות למים

ולהסכים לגדול לצמוח

ובעיקר ל ה י פ ת ח .


יודעת לומר שעם השנים

למדתי שנכון ש פ ר ח י ם לשבת

יהיו כאלו

שה פ ת י ח ו ת ניכרת בם

כך שמתחילת השבת

ללב ליבה   

הם מ ח ו ד ש י ם

עלי הכותרת נפתחים

ונחשפת אט אט הפנימיות

ולקראת צאת השבת

הם קורנים באור

הייתי שם ! במעלה ההר .


ומחזיקה בזה

ש ב ז ר  פ ר ח י ם לשבת

ארוגה  ת ו ר ה נשית שלמה

שיש בה להקרין עבורנו

בעל פ ה

תכנים של ספריות שלמות

של ספרים שנכתבו כדי ל ה ו ל י ך

( בעיקר תודעה זיכרית … )

בנבכי ה ה ל כ ו ת  ל ש ב ת 🌹


אז לפני השבת

אוהבת את השיחות מהבנים שלי

׳ יש עוד פרחים בדליים ?

אם אין תשאלי אותה

אם נשארו במקררים ׳

זה מסמן לי

שהנשים שלהם ׳ה ר א ו ׳

שפרחים לשבת משמחים אותן


אז שתהייה לנו שבת מבורכת

כזו שתאפשר לנו

לעלות  ה ה ר ה

ופשוט ל ה י ו ת . שם .

להחזיק בגובה

מבלי לחשוש

מהעליה של לפני

והירידה שאחרי

לשים כמה אבני דרך

בגלגלי התודעה שלנו

שיאפשרו לנו פשוט

ל ה ע צ ר ולהיות ולנוח

שם למ ע ל ה .


חיבוק

אהובות אמיצות

לשבת מבורכת ומאירה


ובמקרה  אין לכן פרחים לשבת הזו

רדו לגינה למטה

יש לכן אישור מ ל מ ע ל ה

לקטוף פרח אחד או שניים

לשים בכוס מים ל ש ב ת שלכן :)


ולכולנו

הודיה גדולה  על שבוע מלא בהכרת הטוב

ופתיחות ושיתופים מרגשים

מלאי  עוררות שמסמנת עבורנו

המתיקות שמשנכנס אדר מרבות בשמחה

זה ממש ממש מ ו ר ג ש

ב ל ב של כולנו

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page