top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

פותחת ח ל ו ן

אהובות

היום בכניסה למושב

עצרתי ׳לתדלק׳ בכרם

ופגשתי את ׳הכורמים׳

שידיהן אוחזות במזמרות

כשידי שלי אוחזת

ב מ צ ל מ ה


והעיניים המלוכסנות שמציצות

מבעד לכובע ה׳גרב׳

מחייכות בתמיהה

ואנחנו כבר ׳מכירים׳ משנים

והם עדיין מתפלאים


היום גם אני ה ת פ ל א ת י

לגלות תוך כדי צילום

ואיסוף עלי גפן לממולאים

שעת ׳ ה ח י ל ו ן׳ הגיעה


הכרם עם ׳הגפן׳ שבנו

מגלה לנו שזו ה ע ת

׳לפתוח ח ל ו ן ׳

לאפשר ל א ו ר להיכנס


׳עבודת ה ח י ל ו ן בכרם

היא 'פתיחת חלון' בעלוות הגפנים

ובכטימת האשכולות הלא מפותחים דיה

כדי לחשוף את האשכולות ׳המובחרים׳ לשמש

ולאפשר זרימת א ו י ר טובה  סביבם׳

הכורם הסביר בשפת הכרם


ש׳התרגמה׳ בלחש בליבי

לשפתנו שלנו הנשים -

כך בחיינו

זו העת ׳לקצץ׳ את כל שצמח בחיינו

והוא ׳גוזל׳ מאיתנו כוחות

ואין ביכולתו בשנה הזו

להתפתח ל פ ר י  מניב

קצה של חלום ׳לא מפותח׳

שנסכים לפתוח במקומו ח ל ו ן

לאוורר ולתת חיות אור

שיאפשרו ל׳פ י ר ו ת ׳

שנבחר לנו השנה

להביא לעולם

לגדול במלאות

ובברכה שלמה .


׳ח י ל ו ן נעשה בחוכמת הלב שבידיים

בלב ליבו של האביב

כשהאשכולות גדולים דיה

כדי לא להיפגע מהחשיפה לשמש׳

מילות הכורם ליוו אותי במחשבותי -


זו ה ע ת לבירור הפנימי

של ׳הסרת עלווה׳ מיותרת

ודילול ׳ פירות הסרק׳

שהבינה שבנו י ו ד ע ת

להסכים לוותר על המיותר


בלב ליבו של הא ב י ב

חוכמת הלב שבידנו

יודעת לבחור ׳ולתעל׳

את כוחות הצמיחה שבנו

לג ד ל את ׳האיכות׳ הסגולית שלנו

על חשבון  ה כ מ ו ת .


׳חשיפת האשכולות לשמש ולאוויר

מייבשת אותם מטל הבוקר

ומונעת מחלות המתפתחות בלחות גבוהה

בנוסף החילון משפר את הבשלת הענבים

ומעלה את איכותם.׳


אם יש בקרבתכם כרם

זו העת ל ה י כ נ ס פנימה

לחוש את האמת

שבשפת ה ח ו ל  והחולין בחיינו

זו שמבקשת ׳לפתוח חלון׳

לאוורר ולהכניס אור

ולאפשר לנו להצמיח ולגדל

את פנימיות ׳פירותינו׳

וברכתנו לעולם .


התבוננות יפיפיה

על ח י ל ו ן

בשפת הקודש

הפנימית של הטבע .


הבנו .


במילים של יום יום

׳פותחת ח ל ו ן ׳

מסכימה ל א ו ו ר ר

לתעדף

להודות בפני ׳מול עצמי ׳ :

׳ בזה לא נכון לי

בעת הזו להמשיך ולהשקיע ׳

׳ כאן אני ׳מקצצת׳ זמן איכות שלי ׳

׳פה אני ׳מגדילה ׳ את תשומת הלב שלי ׳


זו העת ל א י ז ו ן

בין עוצמות הצימוח

המתפרצות

והלא מבוקרות שבנו

לבין כמויות פ  ר י  פנימיות

שנכון לנו להתכוון לפתח

ובמקביל ל ה ג ב י ל .


נשמח לתובנות ׳חילון׳ פנימיות ולשיתופים

שיאירו דרכנו


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן


*

במהלך מלאכת ׳ ה ח י ל ו ן ׳

אנא אהובות

יש ׳חלונות׳

שהנשמה הגבוהה והרגישה שלכן

נכון לה שלא ׳לפתוח׳


בשפה ברורה

יש ׳חשיפה׳ גדולה של כאב

שנפערה ביום זה

שאנחנו ב ו ח ר ו ת

שלא לתת לה לעבור דרכנו

אין לנו יכולת לסייע או לתרום שם .


יש ׳חלונות׳ שאנחנו

לא מ צ י צ ו ת מבעדם

שמא נ פ ג ע מידי .


הבנו .


Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page