top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

עת הזמירה׳ הגיעה


אהובות

לפני שיצאתי אל היום

ע צ ר ת י  ׳לתדלק׳

טוב, שלא תטעו לחשוב

שאני ׳מהאחראיות ׳ האלו

האמת , שבכל שקשור לרכב

אין לי את זה בכלל

הערנות הזו לפסים במכוונים

קיימת ומפותחת אצלי

בהחלט כשזה קשור

לתדלוק ה נ ש מ ה


וכל בני הבית יודעים

שאני היחידה במושב

ש מ ת ד ל ק ת בכניסה למושב

בפניה ימינה ל כ ר ם

ומעולם לא שמאלה לתחנת הדלק

מין חלוקת אחריות סמויה שכזו


במילים פשוטות

הכרם אירחה אותי

לפני שיצאתי למסעות היום

ל ת ד ל ו ק

שהיה בו לגלות לנו

שסבוך וחשוף

בה . בנו .


המופלא הוא לגלות בבהירות

שה ס ת ב כ ו ת  שבה . בנו .

קשורה אך לענפי אשתקד - עבר .

לכל אותם זמורות , שריגים ובדים

שנשאו את פירות אמש

וסיימו את תפקידם .


הלבנה חצויה באמצעיתה

מסמנת לנו שעוד שבוע

תהייה במילואה ט״ו בשבט

ותחל מלאכת ה ז מ י ר ה


כך בנו

זו העת ממש כעת

להסכים ל ו ו ת ר  על המיותר

בחיינו .

לק צ ץ ולזמור

את מה שכבר לא משרת אותנו .

ל ר ו ו ח

ולפתוח פתחים , לאפשר אפשרויות

של צמיחה וגדילה מחודשת .


במילים של יום יום

זו עת טובה ׳לזמירה ׳

בלב החורף שבנו .

במיוחד בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

אנו נקראות

ל ש ח ר ר  מיותרים

שגם כך כבר לא מחוברים

ל מ ק ו ר ולשורש שלנו .


מלא חפצים

שנאספו בעבר בְּחֵפֶץ לֵב

והם כיום

נטולי ח י ב ו ר  לחיינו

ורק מכבידים בסבך את ימנו .


מחשבות , דפוסים , הרגלים

חלומות של אשתקד

שמנותקים ממקוריות חיינו .

זו העת להסכים ׳לקצוץ׳

ולאפשר לחדשים רעננים

לצמוח בנו .


הבנו .


ה ז מ י ר ה  זו אומנות .

זו המלאכה החשובה ביותר בכרם .

היא  מ ע צ ב ת  בהווה את ה מ ח ר .


אשרינו על הזכות

מוזמנות לשתף ׳בזמירות׳ שלכן

להאיר דרכן גם את הדרך שלנו


ליל מנוחה

אהובות אמיצות

אמן שאת המילים תפגושנה בבוקר שלכן


*

מצרפת ממראות ה׳תדלוק׳ בכרם היוםComments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page