top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

עצרי! הגבול שלפניך. בך

אהובות

׳היא עוברת כל ג ב ו ל  ׳

יש חן ניסתר

בשפה העברית שלנו

שכשמתפתחת בנו

רגישות ש פ ת י ת

נפתחים בנו

מימדי האמת והפנימיות

המסותרים בה עבורנו


כש ׳יש גבול !׳

נפגש עם

׳אני מנסה לשים לה  ג ב ו ל ו ת  ׳

יחד עם

היא חיה בלי ג ב ו ל ו ת  ׳

מול השלט

׳עצור . גבול לפנייך! ׳


העת הזו של חיינו

׳מתחה׳ את כל ה ג ב ו ל ו ת

שתיחמנו בם את תודעתנו


גבולות הארץ ש נ פ ר צ ו

עוררו את כולנו

לעשות סדר

בכל שהיה ועדיין בחיינו

׳ללא ג ב ו ל ו ת׳


ונפתחה בנו ה א ר ה

שמכירה באמת

שה ג ב ו ל שלי עם עצמי

הוא הבטוח ביותר בחיי

והמורכב והמאתגר ביותר

שעלי לשמור

והחוסן שבו

הוא ה מ פ ת ח לכך

שלעולם לא

׳ישיגו׳ את גבולותי


הכבוד שאני אתן

ל ג ב ו ל ו ת  שלי מול עצמי

בו נתונה הערובה לכך

שכל מי שסביבי

יכבד לעולם את ג ב ו ל ו ת י


׳לעולם אל תדבר.י אלי ככה׳

זה משפט מ צ י ב  גבול ברור

כמו רבים אחרים

שאנו יכולות

למצוא עצמנו נאלצות לומר

לחברה , אחות , שכנה

חבר, איש , בת , מנהלת …


בשפת הפנים שלנו

שאולי תפתיע ו ת ח ד ש

בנו בינה מתבוננת עלינו

חשוב שנדע

שאת המשפט הזה

ועוד משפטים רבים אחרים

׳מ צ י ב י  ג ב ו ל ו ת ׳

לעולם לא נאלץ לומר לאחרים

אם נקפיד ל ו מ ר אותו לעצמנו

לעולם אל תדברי על עצמך ככה ׳


אם אנחנו

כל אחת מאיתנו

תשמור בהקפדה

על ה ג ב ו ל ו ת

הפנימיים הדקים שלה

שרק היא מכירה ויודעת

שהיא הניחה

בינה לבין עצמה


מסמנת . מקפידה . שומרת


היא מ ב ט י ח ה לעצמה

שלום ושלווה בארמונותיה


וברגע שתחוש

ר ע ד  ב ג ב ו ל

בכל ׳גיזרה׳ ותחום בחייה

תפנה אל עצמה

׳איפה ה ר ע ד ת י

את הגבול שלי עם עצמי ׳


ברגע שתבחן

ותאבחן ה פ י ר צ ה

ותדאג לחסימתה

מול עצמה


מובטח לה שלא

יאותגר גבולה עוד מסביבתה


זו שפת ב ט ח ו ן

יקומית ממש

שהוטבעה בנו

בזה העולם מלידתנו

ולנו בסגוליות שלנו

בארץ הנבחרת היחידאית שלנו

עבודת המידות הפנימית

היא ה ש מ י ר ה שלנו

על ה ג ב ו ל ו ת שלנו

מול עצמנו תחילה

ומול כל שסביבנו


במילים של יום יום

כאן ועכשיו

כל ׳השגת ג ב ו ל ׳ שאת חשה

בתחומי חייך

בדיבור , מעשה , מחשבה

ש ו ל ח ת אותך

ל ה צ י ב את ה ג ב ו ל

שנחצה תחילה בינך לבין עצמך

למצוא שם את ה פ י ר צ ה


כך שאם אני מתפלאת

כשאני מקבלת הודעה

בשעה 2 בלילה

שמבקשת להתייעץ איתי דחוף

זה הרי  ׳ב ר ו ר׳

שהשורש של ה ש ג ת הגבול

קשור ׳אחד לאחד ׳

לגבול שאני סימנתי לעצמי

ולא כיבדתי אותו

כמו לדוגמא

שהבטחתי לעצמי שאני

עד 12 בלילה מעלה

את מילות היום

ואם לא ׳מספיקה׳

לא מעלה ….

השעה בתחתית

לא מעט ממילות היום

יהיה בה ׳להסגיר׳

שלא עמדתי על ה מ ש מ ר

ביני לבין עצמי


וכלה שכבר שבוע ימים ׳קובעת׳

איתי זמן לשיח

שמאוד חשוב לה

ואני משריינת ביומן

והיא ש ו כ ח ת

וזה ברור לי ל ח ל ו ט י ן

שישנן לא מעט ׳קביעות׳

שקבעתי עם ע צ מ י השבוע

ו ש כ ח ת י מהן .


כל כ ב ו ד ה של בת מלך

פ נ י מ ה

הכבודה׳ . האוצר שלנו

בידינו


ולכן וודאי יהיו עוד

דוגמאות רבות מאירות ומלמדות


ה ש ג ו ת הגבול מבחוץ

הן רק ראי

לתוואי ה ג ב ו ל

שלנו ביננו לבין עצמנו

שלא זכה להישמר


אמן ש נ ת מ ס ר

להתבוננות בכנות וענווה

על הגבולות שלנו עם עצמנו

ונזכה לראות

שלום ושלווה

בגבולות ביתנו

וארצנו .


אמן ואמן


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

*


ויֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ

נְאֻם יְהוָה

וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page