top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

עונה . לך .

אהובות

היום היה אחד מאותם הימים

ש נ ב ח ר להם

ל׳נקז׳ אליהם בו זמנית

כמה וכמה וכמה

׳ארועים׳ , ׳נסיבות ׳ צרכים׳

שהנוכחות שלי בם חשובה

והם קורים במקביל

במקומות שונים


בהחלט יום

ש מ ת ח  את משאב ה ז מ ן

והניע

מתחת לפני השטח

מהלך תמידי של

שיח פנימי בחירי ׳ מתעדף׳

שמבקש לתת מ ע נ ה

לצורך שעולה ממקום מדייק

נכון ושמח .


וזה רק ׳במקרה׳

שהאחות של הנכדה שאך נולדה

עם דלקת עיניים חריפה

ונדרשת הפרדת רשויות אי שם בצפון

והבן שבצבא יוצא לשעות מדודות כאן בדרום

ורק מה׳ היכולת לנוע ולנווט

ולהענות לצרכים העולים ברגישות יתרה

ולא לפי עקרונות מכניים משווים

מדדים ומודדים.


והעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

מביאה אותנו לחוות את ה ק צ ו ו ת

בין מעברי הגבולות הפנימיים שבנו

על בסיס יומיומי .


בעומק חשה

שכשאנו נ ק ר א ו ת

להתמודדות הזו

יש לנו  ׳באר׳ פנימית עמוקה

שממנה אנו שואבות את הדעת

שמקנה הבטחון

איך , מתי ולמי ל ה ע נ ו ת


את י ו ד ע ת !

את פשוט י ו ד ע ת בביטחה

מה ואיך לנוע ולהתנהל בין הזמנים

מבעד ומעבר לחלקים

כשאת נושאת השלם בך .


והכל נובע

ממה את

ע ו נ ה . לך .


אנו בנסתר  מובלות

לנוע בפנימיות

ל ל י מ ו ד  עומק

שנשלחנו להשתלם בו

ב׳התכתבות׳ ישירה עם

כל המשמעויות הנסתרות

בה עבורנו -

ב ע ו נ ה  הנשית  . זוגית .


ע ו נ ה  שקשורה לעת ולסדר ולזמן קבוע

והיא כולה נגזרת

מלשון ה י ע נ ו ת  בשמחה

ומניעת ע י נ ו י

בחיבור ל מ ע ו ן

שהוא הבית שאת .


אנו יודעות איך ומתי ולמי ל ה ע נ ו ת

אם אנחנו על מקומנו

ב מ ע ו ן המלכות הפנימי שלנו .

ונמנע ה ע י נ ו י

שמזין רגשות אשמה

ודרכו מוזנים מאמצי פיצוי

אובדן הרגישות

ונוקשות "מתחשבנת".


והמופלא הוא ש ע ו נ ה

מכונה 'דרך ארץ'

היא באה לכוון

לרומם ולקדש את הטבע

אבל לא לבטל

את התחושות הטבעיות

המקיימות אותה

ב ה ע נ ו ת פנימית .


במילים של יום יום

את י ו ד ע ת !

איזה חלק בך זקוק לתשומת

הלב שלך כ ע ת .


את י ו ד ע ת !

ל ה ע נ ו ת לצרכים

שעולים

בך . עבורך .


את י ו ד ע ת !

לא ל ה ת ע נ ו ת

מהבחירות שלך

הן ת מ י ד לטובתך

ולטובת המציאות

של חייך .


וכל זאת אם את יודעת

בכל עת לענות לעצמך


מה העונה שלך ?


אז בין ויהי בוקר בצפון

מול קשת אות הברית

שפגשתי עם שחר בשמיים

שאותתה לי ל ש ל ו ם . שבי .

בורכתי באהבה

ויהי ערב נפלא . בדרום .

בהחלט

י ו ם  א ח ד .


מוזמנות לשתף

בשפת ה ה ע נ ו ת שבך

בבין לבין שבינך לבינך


ליל מבורך

אהובות אמיצות

אמן שאת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page