top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

סימן לקריאה!


אהובות

אנו נכנסות אל השבת

שמושמעת בה

ק ר י א ה


קול מבראשית

שק ו ר א לנו

ובשבת הזו

הוא נ ש מ ע


קריאה צלולה

שפותחת חומש חדש


וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו


והיא עבורנו

כסימן ק ר י א ה !


להתחבר ל ש ל י ח ו ת

היחידאית

שהיא רק שלנו בעולם .


קריאה שמהפכת

את שאלת חיינו

לא עוד

"מה אני רוצה מהחיים?"

אלא

"מה החיים רוצים ממני?"


וַיִּקְרָא

מפגיש אותנו עם

התהייה הפנימית שרוחשת בנו

מעדן מקדם ;


מהי אותה ק ר י א ה

שמגיעה אלינו מ ה ח ו ץ

ומפגישה את מה שאנו חולמות לעשות

עם מה שהמציאות מאותת לנו

שצריך כעת הזאת לה ע ש ו ת

על ידינו .


שפה של ש ל י ח ו ת

מחוברת לשפה פנימית

של ה ש ג ח ה


כל אחת מאיתנו קיבלה ברכה ;

חסד שעליה להביא לעולם

מתנה שניתנה לה ועליה לחלוק בעולמה

מכאובים שבידיה לרפא בעולם

משא חיים שעליה לכוון ולהדריך


׳לא מקרה הוא

שספר ויקרא מתחיל בקריאה לשליחות:

הרי הספר הזה עוסק בקורבנות

ושליחות דורשת הקרָבה

אנחנו מוכנות להקריב

כשאנחנו מרגישות

שתפקיד מסוים או משימה מסוימת

הם מה שנקראנו לעשות.׳


כל אחת מאיתנו

עם ה כ י ש ו ר י ם הייחודיים לה

ש׳תואמים׳ לתקופה הזו בדיוק

עם סיפור החיים

שנטווה עבורה במיוחד

כל זה אינו

מ י ק  ר י

הוא מכוון ומדויק


יש לנו

לכל אחת מאיתנו

ש ל י ח ו ת למלא

וה׳ קורא לנו אליה .


לה ק ש י ב בפנימיות שלנו

ל ק ר י א ה

שם טמונה

ה ת כ ל י ת והמשמעות

ו ה א ו ש ר של חיינו  .


אז בשבת הזו

אנו נ י פ ק ח לשמוע

ה ק ר י א ה

שמופנית אלינו

׳את , כן את ב ו א י ! ׳

נניח ללאן  , וללמה אני

ולאיך אדע שזו הקריאה שלי

פשוט . פשוט .

נסכים להיות

נ ק ר א ו ת

למה שגדול מאיתנו

על ידי בורא כל העולמות .


ווהקשיבות לקריאה

תפתח אותנו

לשמוע בפנימיות

את ק ר י א ת המגילה

בה כל ההסתר

של חיינו מוטמן .


חיבוק לשבת מבורכת

אהובות אמיצות


הודיה עליכן ועל האור שזוכה לראות

שרק אתן באתן להביא לעולמנו

*


"אדם יודע

שמשימה מסוימת היא שליחותו בחייו

אם הוא אוהב את העבודה השחורה הכרוכה בה"

ל.פ. סמית

Comentarios


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page