top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מ ק(ל)טרת


כ׳ בכסלו התשפ׳ד

אהובות

שיעור יום ראשון :)

מהטבע הפנימי שבנו

אז כולם עכשיו מ ק ל ט ר י ם בכרמים במטעים בשדות .

מ ת ח ח י ם

ומה שקשור לאדמה תמיד קשור אלינו . הנשים .

ק י ל ט ו ר

מיועד לעיבוד שכבת הקרקע העליונה של השדה ;

לעקירת עשבים שוטים

ליישר הקרקע

לפירוק רגבים

לאוורר הקרקע

הכנת מצע לזריעה ולשתילה


זה השלב אהובות בעונה שבנו

היום זה היום להתחיל 🍂

זה תחליף מעולה לקיטור , למד קטנה ואתן מתחילות

לקלטר . לאוורר , להסיר נביטה לא מדייקת לפני שמשרישה

ככה פשוט זה במקום תככים פנימיים . תיחוח . מאוורר


יום מקולטר ומאוורר באדמה שבנו  ☘️🍁☘️


׳אפשר במילים של יומיום?

לא תפסתי מה זה לקלטר׳


תמונה אחת

שווה אלף מילים ☘️


ועדיין במילים של יום יום

אחרי הגשמים

החלה נ ב י ט ה רבתי

וזה הזמן לפני שישרישו ויתחזקו

לברור

בין ׳הטוב והרע ׳

בין זרעי הברכה לזרעי הפורענות


בשפה שלנו

הרגלים ׳לא משהו׳  שבעת ההסתרה

החלו לנבוט באדמת חיינו

חיי ילדינו , עבודתנו

זה הזמן לשים שם הלב

לאוורר , לנקש ,

להסיר לפני שיתעצם ויצמח


‘קילטור׳  מהשטח ☘️

ביום שישי גיליתי שכבר כמה שבועות

את הקמח כוסמין הסגור והמנופה לא ניפיתי

מפאת קוצר רוח , קוצר זמן , קוצר …

והחלות היו בסדר אבל לא גן עדן …

והחזרה לניפוי( לא לחרקים )  לא י ו ו ר ו ר

חוללה בו פלאים


והבצק הוא מטאפורי

לכל כך הרבה ׳עשבים שוטים׳ במחשבה ובמעשה שהחלו לנבוט בנו

מאותו ׳קוצר׳ ב ר ו ח

שזה זמן

ל ק ל ט ר


החקלאי יודע

שאם לא יקלטר עכשיו

׳יסתבך׳ איתם כשיגדלו

ויצטרך לרסס ולבוא לנקש

ובלגן

של לא ׳להוציא בזמן ׳ את שהשתחל לחיינו


בקיצור שיצא ארוך:)

זה הזמן

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page