top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מ ה א נ י צ ר י כ ה ?

אהובות

יש מימרה כזו בספרדית

שעוטפת את ׳הייחוד׳

של היום ה פ ו ת ח השבוע -

׳ אל תיקני לחם של יום ראשון ׳

מין שם קוד למוצר

שיוצר על ידי ׳עובדים׳

לא תמיד ערניים , מלאי כוחות

ומפוקחים דיה

ואנחנו זוכות ׳דרכה׳

לפגוש את עצמנו


זה הסתדר עם ה י ו ם

היה שקט

היא עברה מולי

ובשפת הגוף שלה

שמעתי אותה

׳צורחת מבפנים ׳

המשכתי לדרכי

והקול הפנימי שבי

כמו ׳רצה׳ לשתף אותה

בדעת מ ח י י ה


והמילים ׳המנחות׳ נחות בי

עבורה ועבורנו -

כשמזהה אותי ׳צורחת׳

מפנה אלי שאלה פנימית

מ ה א נ י צ ר י כ ה ?

ואחרי ׳שהפתעתי׳

את עצמי עם השאלה

יעלה בפנימיות ה מ ע נ ה

שאליו מצרפת

מה אפשרי לי כאן ועכשיו

ברגע הזה


פעמים זו ׳רק מקלחת ׳

או ׳גילוי׳ שלא אכלתי כל היום

או ׳לא נחתי לרגע ׳

׳הנקה בדחיפות ׳

או ׳זמן לעצמי בשקט׳


הפלא הגדול הוא

ש׳כשנפתחת׳ האפשרות

לשאול בזמן אמת מול ׳הצרחה׳

מה אני צריכה ?

הכל לפתע נ ר ג ע


ה ע צ י ר ה

והקשיבות לגוף

ולפנימיות

מזכים

ב ה ש ק ט ת אמת


במיוחד בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

ש׳צרחות׳ חרישיות נאלמות . נעלמות

בנו כולנו

יום ראשון הוא יום טוב

ל ת ר ג ל

לתת לע צ מ י

ב ז מ ן

את שאני ׳זקוקה לו ׳

מ ת נ ה גדולה לי

ולכל מי שסביבי


אמן ועוד הרבה לפני

שעולות ׳הצרחות׳

של ה צ ר כ י ם הלא נענים

שלנו מאליהן


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

*

בהירות של ׳צרכים ׳

בשפת ה ו ל ד ת בטבע


Comentários


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page