top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מתקרבת ב ס ד ר

אהובות

נכנסות אל השבת

שמגלה בנו את ס ד ר

ה ה ת ק ר ב ו ת .


בְּקָרְבָתָם


מתאפשרת בנו  ה ה ב נ ה הפנימית

שכל אחת מאיתנו מסתובבת

בעולמה מ כ ו ס ה

וזו הברכה שדרכה

מתאפשרת לה ולמקורביה

מתת ה ה ת ק ר ב ו ת

ה ג י ל ו י  וההתגלות

שלה את עצמות

אורה הפנימי העז .


מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֶל פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת


׳האם הפרוכת מכסה או מגלה?

הפלא הוא שהיא גם וגם!

היא מסתירה מאתנו את קדש הקדשים.

אבל בכך היא מאפשרת

לאור המופלא של קדש הקדשים

להתגלות אלינו.׳


רזי שפת ההסתרה שבהסתרה

נ י ג ל י ם  לנו בקידוד שורשי

כפרת-פרכת-כפתר

מרובדות של אחדות -


כל ההסתרה  ש ב ה ס ת ר ה

היא ה ז מ נ ה לגילוי

רובד עמוק נסתר

שמבעדו נפתח  פתח

ל ה ת ג ל ו ת והתקרבות

אל מהות ח ד ש ה

שלא הייתה גלויה׳ לנו

קודם לכ י ס ו י במציאות


כל ה ר ח ק ה

במחזוריות העונות שלנו

היא מ פ ת ח

למימד חדש של ק ר ב ה .


ה ת ק ר ב ו ת

אל אור פנימי עוצמתי

מחייבת מ ס ך ומגן.


סדר נדרש  ב ה ת ק ר ב ו ת

סדר שמחייב ל מ י ד ה

מידתיות וכבוד

ל כ י ס ו י  שנתון בו

האור הפנימי של מי שמולנו .


אמן שנזכה להסכים

ל ש ה ו ת

ולהשהות כל ת נ ו ע ה

בעת של מ פ ג ש

עם עצמנו וכל שבקרבנו

ניתן ל מ ס ך ההכרחי הקיים

לאט לאט

׳להקרין׳  לנו

את א ו ר הברכה

שהוטמנו

בנו כולנו ב ב ר כ ה

לעולמים


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

לשבת מחברת ו ק ר ו ב ה לנו


הודיה גדולה עליכן על שבוע משובח

זכות גדולה לנו כולנו

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page