top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מרווח נשימה


ה' בחשוון התשפ"ד

אהובות

יצאנו מהשבת

כל אחת וה׳מים החיים ׳

מהבאר הפנימית

שסומנה לה .

הד של בת קול

חוזר אלינו

ומנסה לנחות ולהנחות

את ההתבוננות המחודשת שלנו

על השבוע הבא עלינו לטובה -

צלול וברור :

אף אחת לא יכולה

לחיות את חיי

מלבדי

אז כדאי שאבחר

ל ה ו ד ו ת

שהם שלי .

ולהסכים

להיות א ח ר א י ת

ולומר לעצמי בהתחייבות :

יהיה לי ש ב ו ע טוב .


אמירה ׳מרשימה׳

לשבוע החדש שלפנינו

בלב העת של ההסתרה שבהסתרה

מחד היא מעורטלת ומאידך משחררת

ובעיקר מהדקת עבורי

את מה שביכולתי

ובאחריותי

ל ת ר ו ם . ל ר ת ו ם .

ליום יום שלי

מבעד לכל מה שלא בשליטתי .


מ ר ו ו ח נ ש י מ ה .


מחוייבת ל ר ש ו ם לי

בתוכנית השבוע שלפני

אם יש לי כזו כתובה או לחלופין מוכתבת

את

מ ר ו ו ח י ה נ ש י מ ה

שאני ב ו ח ר ת

להעניק לעצמי

כדי שיהיה לי שבוע טוב .


אם זה לא ר ש ו ם .

המהלך לא מתחיל .

ברגע שתכתבו

התחלתן להנכיח

את תשומת הלב שלכן לעצמכן

למה קורה איתי

למה אני זקוקה .


יפתיע אתכן לגלות

שאולי את ׳יעדי החוץ׳ של השבוע

לא ממש הצלחתנו לממש

אבל הר י ש ו ם של

מרווחי הנשימה

שסימנת לעצמך לתת לעצמך

הן יפקחו

פתח לנטיית הלב הפנימית שלנו

להתממש

מבעד ומעבר לכל

המטרות ההשגיות

שנדמה לנו שהן ׳המפתח׳

לפוריות השנה שלפנינו.


הרישום המתחייב

למרווחי נשימה

הוא השורש

לאימון תשומת הלב שלי לעצמי

בבחירה לקחת אחריות

על

הכאן והעכשיו

שלנו .


פשוט ר ו ש מ ת .

המילה ה כ ת ו בה . מחוללת .


מוזמנות להתנסות

ולשתף ׳בניסים׳ הקטנים שמתחילות לחוות


אמן שתפגושנה המילים רק בבוקר

ואתן כבר ישנות


חיבוק ללילה טוב

אהובות אמיצות

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page