top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מציפיה לשאיפה

שבוע טוב אהובות

יוצאות אל השבוע שלפנינו

בצִפִּיָּה

שניתן לכנות אותה

כהמְתנה דרוכה או לחלופין כתקווה.


כל אחת מאיתנו במציאות חייה העכשווית

כמו נדרשת לתאם את התנועה

על קו התפר הדק

שבין צ י פ י ו ת ושאיפות

בין התכוונות ׳סגורה׳ קשיחה לכל שלפנינו

לבין מוכנות ׳פתוחה׳ גמישה לכל שיקרה בדרכנו .


אנו לומדות להיות בהיכרות קרובה

עם כל אותן צ י פ י ו ת  ,

שבדרכן המיוחדת

מייצרות לנו היאחזות

ומכוונות אותנו להיצמדות לתוצאה,

שמובילה אותנו  לדמיין בדיוק

איך הדברים צריכים וחייבים להיראות ולקרות.

׳ יוצא ביום ראשון הקרוב ׳ ׳ יוצא לפני החשיכה ׳

ציפייה היא ק ש י ח ה

וכל שינוי ׳מהתסריט׳ שנאחזנו בו גורם לנו סבל .


בעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

שהמציאות נגלתה לנו כעולה על כל דימיון

אנו מודרכות לנהל במתינות

את מערך ה צ י פ י ו ת של ימנו

ובמקביל לכוונן את שפת  ה ש א י פ ו ת שבנו .


נושפת החוצה . ושואפת  פ נ י מ ה

הן ומגלה כמה הן ה ש א י פ ו ת

חשובות ועוזרות לנו להתקדם

ולהכווין את עצמנו לעבר המציאות הרצויה

זו שאנו שואפות אליה

והיא מאפשרת לנו לקחת בחשבון הפנימי שבנו

שיש גם כל כך הרבה גורמים וסיבות

שיכולים לשנות את האופן

שבו דמיינו את התוצאה שנקבל.

ואנחנו לא ׳נאחזות׳ בתוצאה

אלא מסכימות בפתיחות לחשוב על חלופות

כשדברים  לא תואמים למה שלכאורה ׳תוכנן ׳

מתוך שקט וחוסן פנימי .


במילים של יום יום

מאמצות לנו שפה פ ת ו ח ה

ש ו א פ ת  פנימה בהרחבה

ממעטת ב צ י פ י ו ת ׳קצרות׳

שסוגרות לשלל הנסיבות

את האפשרות  לנכוח

ולהתדייק במציאות.


מרחיבות ורואות למרחק

בדיוק בקו שבו

ציפייה דרוכה נוגעת ב ע ר ג ה מתונה

אנחנו שואפות לקדם ולהתקדם עם המציאות

מבלי ל ה צ ר האפשרויות

ומבלי ׳להכתיב׳ תסריט אחד אפשרי


מתנסות בימנו להניח על הדף

רשימת ה צ י פ י ו ת  מהשבוע שלנו

ומולה להתנסות ׳בשפת השאיפות ׳

שמאפשרת לדרך אל ׳התוצאה׳ להיפקח

ולא ׳להינעל׳ על כיוון אחד אפשרי

זה ממש תירגול של מבט גאולתי ר ח ב

מול התבוננות גלותית מוצרת .


ואנו מזכירות לעצמנו

שיש כל כך הרבה דברים וגורמים שלא בשליטתנו,

גם בתוכנו וגם מחוצה לנו.

בבירור אין לנו שליטה על הכל

ואנחנו רק יכולות לעשות

את הכי טוב שלנו

אבל לא מעבר לזה.


ואנו מבכרות

לצאת אל השבוע בהתבוננות צלולה

שתאיר לנו את המקומות בם

אנו נאחזות בחיינו ב׳תוצאה׳

שחייבת להיות בדיוק כמו שאנו מצפות

ונתפלל להתעורר בתבונה מתבוננת

שתאפשר לנו לבחון

איך נוכל להפוך אותה

לשאיפה מיטיבה שמאפשרת ג מ י ש ו ת


ליל מנוחה

אהובות אמיצות

אמן שאת המילים תפגושנה בבוקר שלכן


*

יכולה לסמן

שאת ׳הציפיה׳ שהבן יצא ביום ראשון

מסכימה להמיר ב ש א י פ ה משמחת

שנחגוג  יחד את ׳ט״ו בשבט׳

בכל אחד מימי השבט שלפנינו 🪴

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page