top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מלאה בחסר

ב׳ בטבת התשפ׳ד

אהובות

שמיים זרועי כוכבים מאירים החשיכה

והלבנה היום במיעוטה

הלבנה או הירח

עלה בי קול תוהה

ולאחר התהייה

התקבעה הבהייה

ברגש שנחווה בבהירות היום

ה ח ס ר ו ן .


בעת הזו של ההסתרה של ההסתרה

מועצם רז החיבור

שבין המלאות והחסר

והיום במיוחד ניכר

שהראש של הירח מלא החסרון

החזיק ׳כלי׳ עבורנו

לגילוי אור הלבנה .


עננה אפורה מיסכה

את גלי הכאב שבלב

שחברו להדי החגיגה הנשית

זו שסומנה עבורנו

בדיוק גמור

מימים ימימה

ליום הזה ממש

בעזרת נשים

חכמות לב . מפעם .


הן ידעו

שבחשיכה מובלט חסרון האור

והחסרון

מגלה את הדרך

של האור

להתגלות.


ובשפת הסולם

הרגשת החסרון

היא תחילה למלאותו .


אז היום בבירור

ההרגש שכולנו חווינו

ברחם המשותפת שלנו

הוא המקום שבו

נחווה ה א י ן

בשפתנו ;

החסר מתחיל להתמלא


לאחר ימים בהם חווינו את הפיחות

בשמיים שבתוכנו

עד להעלמות

והתמזגות מוחלטת עם

הרקע השחור

כן ,

זה ה ר ג ע

לפני ההתחדשות .


הקצוות מתאחדים

על קו המעגל

אותו רגע ׳הגוויעה׳

הוא שמסמן

את המולד .


היום הזה

היינו עדות ראייה

לגילוי הדקיק דקיק

של קצה קיצו של הסהר

של חיינו בעלטה


במילים של יום יום

מתאמנת ב ת צ פ י ת פנימית

מייד אחרי השקיעה

זו העת

בה מתאפשרת ר א י ה

של רגע ה מ ו ל ד

בעולם


ובטבע הפנימי שבנו .

ש ק י ע ה . או כיוון שקיעה

אלו ההנחיות במדע ה ח ל ל


במדעי הטבע הפנימי שבנו

במשך היום ביום יום שבנו

כשחלק בך ש ו ק ע

מסכימה לשהות

רגע לפני ש׳הסיפורים׳

מתחילים להערם כעבים

ולהסתיר ולכסות לנו

את קצה ׳הסהר׳

שנגיעה בו

מאפשרת לנו לחזות בקצה

הנסתר שמתחיל ל ה ת ר ו מ ם

ולמרבה הפלא

אפילו ל ז ר ו ח .


זה קורה בנו

מאות פעמים ביום .

רק

שהמתת המבורכת עבורנו

מופיעה

כשאני ר ו א ה -

נשלחת כעדת ר א י י ה

לנקודת ההשקה

לרגע שקצה הירידה נפגש עם קצה העלייה

שמהאין עולה הצמיחה .


זה דק דק .

זה הכי קרוב ל א ו ת

שמגיע בכל ל י ד ה (בכל תחומי חיינו )

של חשיכה וחרדת מ ו ת

סוף . אין .

כנקודת ה מ ע ב ר

הכי מקרבת

ל מ ו ל ד .


אלו ימי ה ר א י י ה

שלנו

הוטמן עבורנו בם

עוצמות התחדשות

מ מ ל א ו ת .

ועלינו מוטל ל ה ת נ ס ו ת

להיות עדות ר א י י ה

ואפילו

בהסתרה


אמן שהמילים תפגושנה אתכן בבוקר

חיבוק גדול

אהובות אמיצות

Comentarios


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page