top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מכנה משותף ב ש ב ר

אהובות

יום שהפגיש אותי עם ״שברים״

מכמה כיוונים, שיחות ומפגשים

ובכולם מאוד בלט

שבמבט ר ג י ל

כולם רואים ש ב ר

כמספר מעל מספר וביניהם קו .


אני רואה שם תמיד

בכל ש ב ר - ׳זוגיות׳


ביני לביני . בינו לבינה , בינה לבינה -

בכל גירסת ׳השברים׳ האפשרית ;

בין אח לאחות , בין חבר לחברה ,

בין חברה לחברה , בין מנהלת לעובדת ,

בין אמא לילד , בין אשה לבעלה …. בין … לבין ..


אשמח לשתף

שבעיניים של "מתמטיקה זוגית ״ ,

כשמתבוננת על שברים .

מתקבלת תמונה מרתקת .


גילוי נאות,

התמונה המספרית ,סיפורית שנתקבלה

כולה לקוחה מהחוברת למתמטיקה ,

שנמצאה בספריה כאן בקצה הרחוב במושב

והיא בפשטות פילאית

מסבירה את נושא ה"שברים "

באמת לאמיתה .


מ ת ח י ל י ם .

קודם יש שלם


אחר כך יש חילוק

אחר כך יש שיום

אחר כך יש מנייה

ולבסוף יש סיכום. פשוט .


כדי לחבר שני שברים,

יש להביאם למכנה משותף.


הקו המפריד

בין שנים היוצרים את השבר

קרוי קו השבר.


מה שמעל קו השבר קרוי מונה.

וזה שמתחתיו קרוי מכנה .


שבר אמיתי - שבר שבו המונה קטן מהמכנה.

שבר מדומה - שבר שבו המונה גדול מהמכנה או שווה לו


מספר המורכב משלם ושבר

קרוי מספר מעורב.


הכוונה במכנה משותף

הנה להרחבת שני שברים

כך שלשניהם יהיה את אותו המכנה.


מציאת מכנה משותף מאפשרת

להביא את שניהם לצורה

שבה יש להם אותו מכנה.


בדרך כלל

אין צורך במכנה המשותף המינימלי דווקא,

וכל מכנה משותף -

המתחלק בשני המכנים - יתאים.


ניתן להשוות בין שברים

ע"י השוואת

ההשלמה שלהם לשלם .


השבר שההשלמה שלו לשלם קטנה יותר

הוא השבר הגדול יותר.


אז מה למדנו כאן יחד

בשורה התחתונה מיחידת "השברים"

על מתמטיקה זוגית ?


פשוט .

כדי לחבר שני שברים,

יש להביאם למכנה משותף.


רוב השברים הם מדומים

במיוחד אלו שאנו מונים החסרונות בהפרזה

ומעצימים את הספרות מעל קו השבר .


ותמיד נכון לשאוף

להשלמה . להשוואה לשלם .


אז אנחנו ביום החמישי שלנו השבוע

יהיו מי שיכנו אותנו ׳ש ב ו ר ו ת ׳

אנחנו בבירור יודעות שאנחנו משתלמות .

ובין כל הבישולים נכתבו כאן המילים

׳שמרחפות׳ מעל כל ׳קווי השבר׳

של העת הזו של ההסתרה שבהסתרה

בכמיהה למצוא ׳המכנה המשותף ׳

שיחבר ה ש ב ר י ם המפרידים ביננו .


ובתפילה

של עיניים שמבקשות

מבעד ל מ ד מ ה

שנכסוף ללא לאות

לשלום בך . שלווה בארמנותייך .


באהבה מוזמנות לשתף ,

בשפת ׳קווי השבר׳ הפנימית שבכן

כך שנילמד יחד ונשתלם . אמן ואמן .


חיבוק

אהובות אמיצות

אמן ו תפגושנה המילים בבוקר שלכן

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page