top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מכינה מ ק ו ם לגודל

אהובות

השמיים זרועי הכוכבים

מאירים את הלבנה

שבדרכה למילואה


יוצאות אל השבוע

המופלא שלפנינו

וכל אחת מאיתנו עם

׳הלילה הזה ׳ שלפניה


מוצאי שבת כזה

שלא ׳מאפשר׳ לנו

לתת מ ק ו ם  למעבר

ולירידת האורות

שבין הקודש לחול

ואנחנו נ ק ר א ו ת

כל אחת במקומה

ל ע ש י י ה .


ה ח ל ל הפנוי שבנו

זה ׳שמערפל׳ אותנו

מידי מוצאי שבת

מ ת מ ל א בטבעיות במטלות

ונכון לנו בלב המשימתיות

בין עירוי המים על המשטחים

וניקיונות אחרונים (או ראשונים :))

ותחילת הבישולים

לתת מ ק ו ם  ל ג ו ד ל

שכל ההכנות שלנו

מכוונות אליו


והעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

יש בה להעצים את תפיסתנו

את הימים האלו

כמו ׳קינון׳ והכנת הבית של לפני לידה

והפעם

ל י ד ה  של עם

שהוא לידת הנשמה של העולם .


שיש לנו הזכות הלא מובנת מאליו

לציין בדיוק מופלא בלב האביב

באמצע חודש הניסים

את י צ י א ת  מ צ ר י ם

שהיא לידה של  תנועת החיות

שמפכה בכל רעיון או רצון

של התקדמות והתרחשות בעולם .


ואנחנו בכל עשייה שלנו

כמו מקדמות את ׳הצירים ׳

מכינות את ה ל י ד ה

של רוח ה ח י ר ו ת

של העולם כולו

לאור העולם .


יש ג ו ד ל עוצמתי מאוד

בהכנה שלנו

בפתיחת ׳הכלי׳

כל אחת ו ב י ת ה

ל ק ב ל ת אורות ׳החג׳

של לידת האמונה כ א ה ב ה .

ושל ה ז כ ר ו ת

ביכולת המובנת בנו

ל צ א ת ממיצרים

בחוסן הנטע בנו

ובסיפור ה ע ל

של ה ת ק ו ו ה  שלנו .


אז אמן

בין ׳המלאכות ׳

נזכור להביט לשמיים

לחפש את הלבנה

ולחייך לעצמנו

כמה זה לא מובן מאליו

שאנחנו בביתנו הקט

כשהיקום הרחב מתנשא מעלינו

באורות רחוקים שנות אור מאיתנו

זוכות ל ה כ י ן כלי

לאור אין סוף בביתנו

לחזק את מהות

ז כ ר ו ן חיינו :

מי אנחנו , מה ייעודנו

מה ה ס י פ ו ר שלנו .


פ ל א .

אשרינו על הזכות


חיבוק

אהובות אמיצות

ליל מבורך לנו כולנו ✨

Comentarios


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page