top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מיוחסת . את.


אהובות

יוצאות אל השבוע

כשהלב ר ח ב


בשמיים הלבנה במולדתה

אט אט מתמלאת

מלווה את פעימות הלב שלנו

שזכו לחוש את הנשגבות

של  ה ב י ח ד

בהתרגשות ניסית


זוכות לחוש את פאר היום

יום ה מ י ו ח ס

זהו שמו של ה י ו ם

׳יום לפני שלושת ימי ההגבלה

על פי המסורת

ביום הזה

הגיעו בני ישראל למרגלות הר סיני

והיו מ א ו ח ד י ם

״כאיש אחד ב ל ב אחד׳


בעת הזו של ההסתרה של ההסתרה

עם כל האפלה שבה

אנו ז ו כ ו ת בנסתר

לראות ולחוש

את ה א ו ר הזך והמטהר שבוקע

כשהלבבות שלנו מאוחדים

בפעימה מפעימה של אמת .


יום ה מ י ו ח ס

שמבקש אותנו לקחת איתנו

אל השבוע

את היכולת ל ש מ ו ח במלאות

בתוך היחסיות המתאפשרת


יום מ י ו ח ס

שמאיר לנו את הזכות

ל ה ר ח י ב את הלב

להטען בשמחה

ללא ה ג ב ל ה

גם , למרות ואף על פי

שלפנינו ימי ה ה ג ב ל ה


מתת מבורכת לשבוע

ולחיינו כ מ י ו ח ס י ם

ללמוד לש מ ו ח בהרחבה

ב א פ ש ר


והיום ניתן לנו

א ו ת משמיים

לזכור ולא לשכוח

לעולמי עולמים

ל ש מ ו ח

ב י ח ו ס  שלנו


חיבוק גדול

אהובות אמיצות

אמן ואת המילים תפגושנה בבוקר שלכן

בלב ש מ ח

*

׳היום ה מ י ו ח ס

חל בין ראש חודש סיוון לשלושת ימי ההגבלה,

"הואיל ומוטל בין שני ימים טובים -

עשאוהו כיום טוב עצמו"

יום בו י ו ח ס ו משאר אומות העולם ׳

Komentáře


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page