top of page


מילים . בשפת מדרש אשה 
אסתר גופר 

וַאֲפִלּוּ בְּהַסְתָּרָה

מחייכת לעולם

אהובות

היום . זכיתי להגיע לים .

הוא ׳קרא׳ לנו מבין הבניינים

מצאנו ספסל . ממול ממש .

גלים בוהקים

מחפשים להם חוף

והגולשים הנחושים

בהמתנה לרוח

שתיצור להם גל

להחליק עליו את יומם .


ובימי ההסתרה שבהסתרה

את המראה המופלא הזה

מרעימים קולות

המלווים בסיורים ימיים

מהמרחק הקרוב כל כך


והמחשבה נודדת

אל המשכה של אותה

רצועת חוף

אל נשמות ילדי התום

בכל הגילאים

שבעת הזו של ההסתרה שבהסתרה

התבקשו להתנדב

להביא את אורם

מי בערפילי השמיים

ומי מחשכי הימים

ומי בחורבות היבשה .


וכאן ממולי

בבהירות גדולה

הגולשים ׳מגויסים׳

להתנדב להמשיך ולקיים

ה מ צ י א ו ת

הטבעית. הפשוטה .

זו שנעה

בין השמיים והמים והארץ

כשפניהן מחויכות בגילה.


ואנחנו

במילים של יום יום

׳גולשות׳ בין גלי ים החיים שלנו

ו מ ח ו י י ב ו ת

להאיר המציאות

ברינה מחוייכת ומאירה .


המתח הרגיל

מכווץ השפתיים

מנמיך הלחיים

ומשפיל העיניים מטה .


ולנו נותר להתחיל

להפעיל מ ת י ח ה נגדית

לפתוח הפה לחשוף לובן

ולהניע השפתיים בחיוך .


אנו כבר בקיאות

ברצוא ושוב

זה שלימד אותנו

שהשינוי בגוף

יש בו להכתיב

השפעה לטובה

על הנפש .


ח י ו ך

הוא לא רק תוצאה

של שמחה פנימית

אלא גם גורם לשמחה פנימית.


המוח לא יודע לזהות

את ההבדל בין חיוך ׳שאול׳ לאמיתי

מחקרים רבים שנערכו

כבר הוכיחו

שדי בקיבוע

גם אם מלאכותי

של הבעות פנים

כדי ליצור שמחה

ומצב רוח טוב

שמוביל למציאות

טובה יותר.


ח י ו ך

זו המתנה הכי מופלאה

שאנחנו יכולות להביא איתנו

בימי ההסתרה של ההסתרה

להדלקות הנרות שנבחר לנו

לנכוח בהן .


לחנך לחייך - זאת ח נ ו כ ה

משובחת

לתת לילדים שלנו כמתנת חיים

ולכל מי שמסביבנו

כברכה מאירה .

והדרך להנחיל האוצר

היא על ידי זה שאנו

נ ח י י ך

בעצמנו .


חיוך בהחלט מדבק .

אז בין גלי ים החיים שלנו

זוכרות לחייך לנו

ולהם .


האמת שהם שם

מרבים

׳להיקרע׳ מצחוק

הם גילו בפשטות הפלא

שמעבר לחיוך

ולנו כאן

נשאר

להסכים

ל ח י י ך גם כשפחות

מרגיש שייך

פשוט

מ ח י י כ ת . לעולם .

שתמיד שווה לחייך

אליו .

ת מ י ד .


חיבוק לערב ניסי

אמן

מלא בנפלאות

מ ח ו י י כ ו ת

אהובות אמיצות

Comments


מילים מהקצה  
באר הדעת
Follow Me
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Pinterest Icon
bottom of page